CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(11.05.2020 v 09:42)

Dne 29. června 2020 se bude konat státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního
prostředí (obor Z). Další informace budou upřesněny.


Aktuality
(27.04.2020 v 15:56)

Už jste viděli článek o sedimentech v novém čísle časopisu Ochrana přírody? (Krása, Dostál, Bauer)

 

Děkujeme Ing. Schwarzové za "Exkurzi do budovy ČSOB v Praze"!

Atraktivní nabídka zapojení do mezinárodní spolupráce formou diplomové práce.


Kalendář akcí
(14.04.2020 v 10:24)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (podzim 2020)

Hydrologie, GIS a životní prostředí

Program konference a podrobnosti budou upřesněny po 25. 4. 2020 (termín odevzdání abstraktů). Aktuality sledujte na stránkách.

Cílem konference je vzájemné seznámení účastníků s aktuálně řešenými projekty a vědeckými aktivitami, na kterých se podílí mladí vědci ve spojitosti s problematikou hydrologie, geografických informačních systémů (GIS) a životního prostředí. Na konferenci bude poskytnut prostor pro prezentace výsledků dosažených v probíhajících projektech a obsahu témat doktorského studia a zpracovávaných disertačních prací.
Část programu bude věnována možné společné vědecké spolupráci účastníků a vzájemnému propojení a obohacení jednotlivých činností. Příspěvky budou prezentovány ústní formou, nebo jako postery s krátkou prezentací.
Součástí konference bude také odborná exkurze. Plánována je návštěva úpravny vody Desná - Souš a experimentálních objektů ČHMÚ v okolí přehrady Desná (Protržená přehrada).


Hydrologie, GIS a životní prostředí 2020

Konference bude uskutečněna na podzim, vzhedem k pandemii COVID-19. Termín bude zvěřejněn dle vývoje situace.

Termín konference: 21. – 22. 5. 2020, Horní Polubný (Turnovská chata)

Termín pro přihlášení: do 20. 3. 2020 - vyplněním tohoto formuláře.

Termín podání abstraktů: 30. 4. 2020

Dotazy zasílejte na email marketa.bacova(at)fsv.cvut cz


Sborníky z předchozích ročníků konference jsou ke stažení zde: