CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering


News and Events
(4.09.2017 v 16:41)

Calendar
(4.09.2017 v 16:42)

Stránka je uzamčena

Znáteli heslo, prosím zadejte jej a stránka se na 60 minut odemkne...


Heslo: