CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(2.04.2019 v 11:25)

Rybníky jako předmět vědeckého výzkumu - Ing. Václav David, Ph.D. představil výzkum rybníků na K143 v časopisu VTEI.


Kalendář akcí
(18.04.2019 v 14:29)

Hydrologie, GIS a ŽP (30.-31.5.2019)

Rybníky 2019 (13.-14.6.2019)

Ing. Markéta Báčová, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník
Místnost:B606
Telefon:22435 4746
E-mail:marketa.bacova
Činnost:Monitoring erozního poškození půd pomocí DPZ, práce s mobilním dešťovým simulátorem.

Člen řešitelského kolektivu: