CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(4.09.2017 v 16:41)

K143 hledá studenty, kteří by pomohli s měřením na terénním dešťovém simulátoru - finanční ohodnocení zajištěno. Možnost také zpracování BP a DP. V případě zájmu kontaktujte Ing. Strouhala nebo Doc. Dostála.

Studenti oboru "Z" založili fotogalerii, na fotky z exkurzí a jiných akcí se lze podívat zde.


Kalendář akcí
(4.09.2017 v 16:42)

Konference Variabilita krátkodobých srážek v hydrologickém modelování (26.9.2017)

Kdo jsem?

Aktuálně jsem odborným asistentem na na KHMKI (K143), ale také studentem doktorského studia oboru IŽP.  Předtím jsem si prošel bakalářské a magisterské studium na FSv, ČVUT, kam jsem přišel ze SPŠ stavební Josefa Gočára.

Věnuji se tématu modelování vodní eroze půdy, následnému transportu a zejména zanášení nádrží. Jsem zaměřen na problematiku USLE a modelu WaTEM/SEDEM.

Tématem mé disertační práce je "Posuzování ohroženosti vodních nádrží sedimentem s využitím modelu WaTEM/SEDEM".

V širším kontextu se věnuji modelování erozních a srážko-odtokových vztahů a práci s GIS - rastrovou i vektorovou analýzou. Dále také simulacím s dešťovým simulátorem.

Jsem členem disciplinární komise Fakulty stavební, ČVUT.

Jsem bývalým členem SKAS (Studentské komory akademického senátu).

Věnuji se jak výzkumné činnosti, tak výuce všech zmiňovaných témat.