CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(22.11.2017 v 18:37)

David Zumr a kol. publikovali článek o transformaci povodňových vln a režimu transportu sedimentu v upravených malých vodních tocích v kulturní krajině: https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/5681/2017/

K143 zve studenty i odbornou veřejnost na GISday 2017, který se koná 15.11. Pestrý program se zajímavými odborníky z praxe je připraven od 16:00.

K143 zve studenty na jednodenní exkurze - seznam exkurzí pro zimní semestr naleznete zde.


Kalendář akcí
(6.11.2017 v 12:39)

GISday 2017 (15.11.2017)

Kdo jsem?

Aktuálně jsem odborným asistentem na na KHMKI (K143), ale také studentem doktorského studia oboru IŽP.  Předtím jsem si prošel bakalářské a magisterské studium na FSv, ČVUT, kam jsem přišel ze SPŠ stavební Josefa Gočára.

Věnuji se tématu modelování vodní eroze půdy, následnému transportu a zejména zanášení nádrží. Jsem zaměřen na problematiku USLE a modelu WaTEM/SEDEM.

Tématem mé disertační práce je "Posuzování ohroženosti vodních nádrží sedimentem s využitím modelu WaTEM/SEDEM".

V širším kontextu se věnuji modelování erozních a srážko-odtokových vztahů a práci s GIS - rastrovou i vektorovou analýzou. Dále také simulacím s dešťovým simulátorem.

Jsem členem disciplinární komise Fakulty stavební, ČVUT.

Jsem bývalým členem SKAS (Studentské komory akademického senátu).

Věnuji se jak výzkumné činnosti, tak výuce všech zmiňovaných témat.