CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(6.02.2018 v 15:59)

Dne 13.2.2018 budou na K143 probíhat státní závěrečné zkoušky. Více informací zde.

K143 prezentuje téma dešťových simulátorů v novém čísle časopisu Technicall.

Nadace Partnerství pod záštitou MŽP vyhlásila soutěž Pro vodu 2018. Řešit problémy s vodou v obcích i v krajině mohou účastníci ve věku 17-30 let, uzávěrka soutěže je 31.1.2018.

Martina Sobotková a Michal Sněhota publikovali odborný článek o izotermních a neizotermních experimentech s využitím deuteria.

David Zumr a kol. publikovali odborný článek o transformaci povodňových vln a režimu transportu sedimentu v upravených malých vodních tocích v kulturní krajině.


Kalendář akcí
(29.01.2018 v 13:29)

Ples FSv (2.3.2018)

Výzkumné projekty

V rámci doktorského studia se doktorand aktivně podílel a podílí na řešení projektů:

·         CAMARO-D – Cooperating towards advanced management routines for land use impacts on the water regime in the Danube river basin, 2017 - 2019

·         Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí, 2016 - 2018

·         QJ1530181 - Stanovení aktuálních hodnot ochranného účinku vegetace za účelem kvantifikace a zefektivnění protierozní ochrany zemědělské půdy v České republice, 2015 - 2018

·         NAZV QI102A265 „Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod“, 2010 – 2013

·         VG2VS/064 „Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu“, 2012 – 2015

·         SGS14/180/OHK1/3T/11 „Srážko-odtokové, erozní a transportní procesy - experimentální výzkum“, 2014 – 2016, Odpovědný řešitel projektu

·         QJ1330118 - Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ, 2013 – 2016

·         QJ1230056 - Vliv očekávaných klimatických změn na půdy České republiky a hodnocení jejich produkční funkce., 2012 – 2016

·         SGS OHK1-013/11 „Experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů“, 2011 – 2013, od r. 2013 Odpovědný řešitel projektu

·         QI91C008 – „Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření“, 2009 – 2013

Publikace

Vygenerováno z aplikace https://v3s.cvut.cz; 23.01.2017 11:06; uživatel: Ing. Miroslav Bauer (bauermir).

Seznam obsahuje 70 položek, kde je Ing. Miroslav Bauer autorem nebo spoluautorem publikace. Z výčtu hlavních položek se jedná o 3 články indexované v databází Scopus, 2 certifikované uplatněné metodiky, 8 specializovaných map s odborným obsahem, specializovaný Atlas splavenin a desítky příspěvků na odborných zahraničních i tuzemských konferencích.

·         BAUER, M., et al. Rainfall simulators - innovations seeking rainfall uniformity and automatic flow rate measurements [online]. In: Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union General Assembly 2016. Vienna, 17.04.2016 - 22.04.2016. Göttingen: Copernicus GmbH. 2016, Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-936.pdf

·         ROSENDORF, P., et al. Metodika stanovení území potenciálně ohrožených dopady přívalových srážek spojených s erozí půdy při zohlednění očekávané změny klimatu. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2016, Dostupné z: http://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/eroznismyv/default.asp

·         JÁCHYMOVÁ, B., et al. VLIV VLASTNOSTÍ POVODÍ NA RIZIKO VZNIKU INTENZIVNÍHO EROZNÍHO ODTOKU. In: BAUER, M., et al., eds. GIS a životní prostředí 2016. GIS a životní prostředí 2016. Český Šternberk, 06.06.2016 - 07.06.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-05920-3.

·         JÁCHYMOVÁ, B., et al. EROZNÍ OHROŽENOST OBCÍ V ČR. In: WEYSKRABOVÁ, L., et al., eds. Voda a krajina 2015. Voda a krajina 2015. Praha, 23.09.2015. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství. 2015, s. 25-34. ISBN 978-80-01-05794-0.

·         HAVLÍČEK, J., et al., eds. GIS a životní prostředí 2016. GIS a životní prostředí 2016. Český Šternberk, 06.06.2016 - 07.06.2016. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze. 2016, ISBN 978-80-01-05920-3.

·         NOVOTNÝ, I., et al. 4a Podklady pro návrhy opatření v řešeném území na zemědělské půdě. Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.. 2015

·         DOSTÁL, T., et al. Risk of the residents, infrastructure and water bodies by flash floods and sediment transport - assessment for scale of the Czech Republic. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015. Wien, 12.04.2015 - 17.04.2015. Göttingen: Copernicus Publications. 2015, ISSN 1607-7962.

·         DOSTÁL, T., et al. Comparison of different types of medium scale field rainfall simulators. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015. Wien, 12.04.2015 - 17.04.2015. Göttingen: Copernicus Publications. 2015, ISSN 1607-7962.

·         KAVKA, P., et al. Comparison of runoff and soil loss generated on two plot sizes during rainfall simulation experiments. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015. Wien, 12.04.2015 - 17.04.2015. Göttingen: Copernicus Publications. 2015, ISSN 1607-7962.

·         KAVKA, P., et al. A medium scale mobile rainfall simulator for experiments on soil erosion and soil hydrology. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015. Wien, 12.04.2015 - 17.04.2015. Göttingen: Copernicus Publications. 2015, ISSN 1607-7962.

·         BAUER, M., et al. Sediment and phosphorus fluxes - monitoring and modelling from field to regional scale - connectivity implications. In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). European Geosciences Union General Assembly 2015. Wien, 12.04.2015 - 17.04.2015. Göttingen: Copernicus Publications. 2015, ISSN 1607-7962.

·         DOSTÁL, T., et al. Flash floods, soil erosion and sediment transport under climate change as threat for residents and infrastructure – assessment for scale of the Czech Republic. In: VASENEV, I., ed. CONGRESS MATERIALS - 7th Congress of the European Society for Soil Conservation. 7th International Congress under the umbrella of the European Society for Soil Conservation. Moscow, 18.05.2015 - 22.05.2015. 2015, s. 43. ISBN 978-5-9906787-0-5.

·         KRÁSA, J., et al. Recent and future rainfall erosivity in the Czech Republic and its impact on sediment transports and erosion risks. In: VASENEV, I., ed. CONGRESS MATERIALS - 7th Congress of the European Society for Soil Conservation. 7th International Congress under the umbrella of the European Society for Soil Conservation. Moscow, 18.05.2015 - 22.05.2015. 2015, s. 121-122. ISBN 978-5-9906787-0-5.

·         DOSTÁL, T., et al. Ohrožení obyvatelstva, infrastruktury a kvality vody povrchovým odtokem a transportem splavenin ze zemědělských pozemků. In: Vodni toky 2014. Vodní toky 2014. Hradec Králové, 25.11.2014 - 26.11.2014. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce. 2014, s. 158-163. ISBN 978-80-7458-062-8.

·         KRÁSA, J., et al. Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České Republice. In: KOSOUR, D., ed. Vodní nádrže 2015. Vodní nádrže 2015. Brno, 06.10.2015 - 07.10.2015. Brno: Povodí Moravy, s.p.. 2015, s. 43-46. ISBN 978-80-260-8726-7.

·         DOČKAL, M., et al., eds. Voda a krajina 2015. Voda a krajina 2015. Praha, 23.09.2015. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství. 2015, ISBN 978-80-01-05794-0.

·         HAVLÍČEK, J., et al., eds. GIS a životní prostředí 2015. GIS a životní prostředí 2015. Týnec nad Sázavou, 09.06.2015 - 10.06.2015. 2015, 1. vydání. ISBN 978-80-01-05717-9.

·         DAVIDOVÁ, T., et al. Měření vodní eroze pomocí dešťového simulátoru. In: Voda a krajina 2014. Voda a krajina 2014. Praha, 17.09.2014. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství. 2014, s. 49-59. ISBN 978-80-01-05533-5.

·         KRÁSA, J., et al. Atlas transportu splavenin a erozního fosforu v povodích nádrží ohrožených eutrofizací. In:

·         KRÁSA, J., et al. Atlas trasportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky. [Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2014

·         KRÁSA, J., et al. Atlas trasportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky. [Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2014

·         ZUMR, D., et al. Runoff, sediment and Nutrient Transport Processes on Multiple Scales [online]. In: Presentations of kick-off meeting of Cost action ES1306. MC Meeting of COST Action ES 1 30 6 “ Connecting European connectivity research ”. Wageningen, 24.08.2014 - 26.08.2014. 2014

·         KAVKA, P., et al. Relationship between size of a field plot and measured soil loss. In: European Geosciences Union General Assembly 2014. European Geosciences Union General Assembly 2014. Wien, 27.04.2014 - 02.05.2014. 2014, Dostupné z: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-10422.pdf

·         DOSTÁL, T., et al. Comparison of changes in land use and land pattern in the Czech Republic and Austria and their effects on rainfall-runoff relation, soil erosion and sediment transport processes [online]. In: Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting. Global Land Project 2nd Open Science Meeting - Land transformations: between global challenges and local realities. Berlin, 19.03.2014 - 21.03.2014. Berlin: Humbolt Universität Berlin. 2014, s. 85-86.

·         DOSTÁL, T., et al. Risk of the residents, infrastructure and water bodies by flash floods and sediment transport in relation to land use - assessment in the scale of the Czech Republic [online]. In: Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting. Global Land Project 2nd Open Science Meeting - Land transformations: between global challenges and local realities. Berlin, 19.03.2014 - 21.03.2014. Berlin: Humbolt Universität Berlin. 2014, s. 84-85.

·         BAUER, M. VYUŽITÍ MODELU WATEM/SEDEM PRO POPIS EROZNÍCH A TRANSPORTNÍCH PROCESŮ V KRAJINĚ. In: GIS a životní prostředí 2014 - sborník abstraktů. GIS a životní prostředí 2014. Sázava, 22.05.2014 - 23.05.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2014, s. 7. ISBN 978-80-01-05498-7.

·         BAUER, M., et al. EXPERIMENTAL RESEARCH OF SOIL EROSION PROCESSES IN THE CZECH REPUBLIC. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. II. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Albena, 17.06.2014 - 26.06.2014. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2014, s. 131-138. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-18-6.

·         BAUER, M., KRÁSA, J., a JANOTOVÁ, B. ZANÁŠENÍ VODNÍCH NÁDRŽÍ SPLAVENINAMI - MODELOVÁNÍ, KVANTIFIKACE A MOŽNOSTI OCHRANY. In: Juniorstav 2014 Sborník anotací. Juniorstav 2014, 16. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno, 30.01.2014. VUT v Brně, Fakulta stavební. 2014, s. 253. ISBN 978-80-214-4851-3.

·         JANOTOVÁ, B., et al. PHOSPHORUS TRANSPORT MODELLING BY WATEM/SEDEM USING EXPERIMENTAL DATA. In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. II. 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014. Albena, 17.06.2014 - 26.06.2014. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2014, s. 485-492. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-18-6.

·         BAUER, M. Využití GIS pro řešení transportních procesů ve velkých povodích, zanášení nádrží. 2013. Doktorandské minimum. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

·         KRÁSA, J., et al. Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy. [Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013

·         BAUER, M., et al. Zanášení vodních útvarů stojatých povrchových vod splaveninami – kvantifikace zdrojů a možnosti ochrany. In: Vodní Toky 2013. Vodní Toky 2013. Hradec Králové, 26.11.2013 - 27.11.2013. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce. 2013, s. 176-181. ISBN 978-80-7458-048-2.

·         BAUER, M. a KRÁSA, J. Modelování erozních a transportních procesu velkých povodí s pomocí GIS [online]. In: DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V GEOINFORMATICE, KARTOGRAFII A DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ. Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ. Praha, ČVUT v Praze, 22.10.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2013, s. 12-18. ISBN 978-80-01-05352-2.

·         KAVKA, P., et al. Soil erosion modeling in Czech Republic - computer models in various scales. In: 13th International Multidisciplinaty Scientific Geoconference SGEM 2013, Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013. Albena, 16.06.2013 - 22.06.2013. Sofia: STEF92 Technology Ltd.. 2013, s. 669-676. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-02-5.

·         BAUER, M., KRÁSA, J., a JANOTOVÁ, B. Modelování vlivu plošných protierozních opatření ve velkých povodích na ztrátu půdy a na zanášení vodních útvarů splaveninami. In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství - sborník příspěvků konference. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Praha, 21.02.2013 - 22.02.2013. Brno: nadace Partnerství, o.p.s.. 2013, ISBN 978-80-7375-748-9.

·         KRÁSA, J., et al. Sources of sediment in catchments and its eutrophication potential. In: European Geoscience Union General Assembly 2013. European Geoscience Union General Assembly 2013. Wien, 07.04.2013 - 12.04.2013. 2013

·         BAUER, M. Experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů. In: STROUHAL, L., et al., eds. Vodohospodářské fórum 2013 - sborník abstraktů. Vodohospodářské fórum 2013. Týnec nad Sázavou, 14.05.2013 - 15.05.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, s. 25. ISBN 978-80-01-05247-1.

·         BAUER, M. Využití GIS pro řešení transportních procesů ve velkých povodích, zanášení nádrží. In: VRÁNA, K., et al., eds. Vodohospodářské fórum 2013 - sborník abstraktů. Vodohospodářské fórum 2013. Týnec nad Sázavou, 14.05.2013 - 15.05.2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2013, s. 35. ISBN 978-80-01-05247-1.

·         BAUER, M., et al. Modernizace a kalibrace mobilního dešťového simulátoru [online]. Stavební obzor. 2013, 2013(05), s. 137-142. ISSN 1805-2576.

·         BAUER, M. Možnosti navrhování technických PEO s využitím GIS. 2010. Diplomová práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

·         KRÁSA, J., et al. Zdroje splavenin v povodích a jejich eutrofizační potenciál. In: KOSOUR, D., ed. Konference Vodní nádrže 2012. Vodní nádrže 2012. Brno, 26.09.2012 - 27.09.2012. Brno: Povodí Moravy, s.p.. 2012

·         Application of soil erosion models for evaluating efficiency of mitigation measures. [Pořádání workshopu]. 2012

·         Determination of soil susceptibility to erosion for different land-use systems. [Pořádání workshopu]. 2012

·         DOSTÁL, T., et al. Assessment of sediment load of water bodies in the Czech Republic and its correspondence to goals of Water framework directive. In: Magdeburger Gewasserschutzseminar 2012 - Die Elbe und ihre Sedimente. Magdeburský seminář o ochraně vod 2012. Hamburg, 10.10.2012 - 11.10.2012. Magdeburg: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe. 2012, s. 124-125.

·         BAUER, M., KRÁSA, J., a JANOTOVÁ, B. Vliv kombinace datových zdrojů v příhraničních oblastech na modelování ztráty půdy a erozního fosforu. In: Magdeburger Gewasserschutzseminar 2012 - Die Elbe und ihre Sedimente. Magdeburský seminář o ochraně vod 2012. Hamburg, 10.10.2012 - 11.10.2012. Magdeburg: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe. 2012, s. 84-88.

·         KAVKA, P., et al. Mobilní dešťový simulátor KHMKI - konstrukce a první testování. Stavební obzor. 2012, 21(8), ISSN 1210-4027.

·         KRÁSA, J., et al. Zdroje splavenin v povodí vodních útvarů stojatých vod, možnosti jejich kvantifikace a návrhu ochranných opatření. In: Vodní toky 2012. Vodní toky 2012. Hradec Králové, 27.11.2012 - 28.11.2012. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce. 2012, s. 162-167. ISBN 978-80-7458-029-1.

·         JANOTOVÁ, B., et al. Hodnocení transportu živin při srážko -odtokových a erozních událostech. In: Konference krajinné inženýrství 2012. Krajinné inženýrství 2012. Praha, 20.09.2012 - 21.09.2012. Praha: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSKI. 2012, s. 140-145. ISBN 978-80-87384-03-9.

·         DAVIDOVÁ, T., et al. Monitoring vývoje vegetačního krytu na zemědělských plochách a jeho vliv na povrchový odtok. In: BOLOM, J., et al., eds. Voda a krajina 2012. Voda a krajina 2012. Praha, 19.09.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, s. 43-50. ISBN 978-80-01-05107-8.

·         JANOTOVÁ, B., et al. Sledování srážko-odtokových vztahů a množství živin v půdě na povodí Býkovického potoka. In: MIKŠÍKOVÁ, K., et al., eds. Voda a krajina 2012. Voda a krajina 2012. Praha, 19.09.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, s. 99-106. ISBN 978-80-01-05107-8.

·         KRÁSA, J., et al. SOIL EROSION AND SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES AS IMPORTANT NON-POINT POLLUTION SOURCES IN THE CZECH REPUBLIC. In: MADER, H. a KRAML, J., eds. 9th International Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. 9th International Symposium on Ecohydraulics. Vídeň, 17.09.2012 - 21.09.2012. Vienna: Universität für Bodenkultur Wien. 2012, ISBN 978-3-200-02862-3.

·         JANOTOVÁ, B., et al. Výzkum eroze na experimentálních plochách Býkovického potoka. In: SLAVÍČEK, M., SLAVÍČKOVÁ, K., a ŠŤASTNÝ, B., eds. Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Závěrečný seminář k výzkumnému záměru Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha, 02.11.2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství. 2011, s. 68-74. ISBN 978-80-01-04944-0.

·          BAUER, M. Využití GIS pro modelování ztráty půdy rozsáhlých území - datové podklady, automatizace a proces modelování. In: KAVKA, P., et al., eds. Vodohospodářské fórum 2012. Vodohospodářské fórum. Brandýs nad Labem, 18.06.2012 - 19.06.2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2012, s. 16. ISBN 978-80-01-05066-8.

·         BAUER, M., KRÁSA, J., a JANOTOVÁ, B. Modelování ztráty půdy a erozního fosforu v ČR. In: Young Scientist 2012. IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice, 22.05.2012 - 25.05.2012. Košice: Stavebná fakulta TÚ. 2012, ISBN 978-80-553-0904-0.

·         JANOTOVÁ, B., et al. Výzkum vlivu přítomnosti vegetace a způsobu obdělávání na erozní procesy v experimentálním povodí Býkovického potoka. In: Young Scientist 2012. IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice, 22.05.2012 - 25.05.2012. Košice: Stavebná fakulta TÚ. 2012, ISBN 978-80-553-0904-0.

·         KRÁSA, J., et al. Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod. Praha: MZe. 2011, 2011-01.

·         KRÁSA, J., et al. Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Rozkoš. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2012

·         KRÁSA, J., et al. Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Hamry. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2012

·         KRÁSA, J., et al. Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Seč. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2012

·         KRÁSA, J., et al. Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Vrchlice. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2012

·         KRÁSA, J., et al. Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Rozkoš. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2012

·         KRÁSA, J., et al. Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Hamry. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2012

·         KRÁSA, J., et al. Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Seč. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2012

·         KRÁSA, J., et al. Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Vrchlice. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. B611 FSv ČVUT: 2012

·         BAUER, M., JANOTOVÁ, B., a KRÁSA, J. Modelování ztráty půdy ve velkých povodích a testování vhodných postupů. In: ŽDÍMAL, V., ed. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Mikulov, 24.11.2011 - 25.11.2011. Brno: nadace Partnerství, o.p.s.. 2011, s. 42-49. ISBN 978-80-7375-590-4.

·         DOSTÁL, T., et al. Posudek na projekční a realizační část FVE Ralsko 1 z pohledu odvodnění prostoru elektrárny a odvedení srážkových vod. Hradec Králové: ČEZ obnovitelné zdroje a.s.. 2011, 1.

·         KRÁSA, J., et al. Posouzení ohroženosti vodních nádrží v ČR transportem splavenin a erozního fosforu. In: ŽDÍMAL, V., ed. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Mikulov, 24.11.2011 - 25.11.2011. Brno: nadace Partnerství, o.p.s.. 2011, s. 50-59. ISBN 978-80-7375-590-4.

·         DOSTÁL, T., et al. Experimentální povodí pro sledování srážko-odtokových, erozních a transportních procesů. In: SLAVÍČKOVÁ, K., ŠŤASTNÝ, B., a SLAVÍČEK, M., eds. Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Závěrečný seminář k výzkumnému záměru Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha, 02.11.2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství. 2011, s. 38-44. ISBN 978-80-01-04944-0.

·         DEVÁTÝ, J., et al. Založení experimentálního povodí pro sledování srážko-odtokových, erozních a transportních procesů. In: BOLOM, J., et al., eds. Voda a krajina 2011. Voda a krajina. Praha, 15.09.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, s. 16-22. ISBN 978-80-01-04876-4.

·         JANOTOVÁ, B., et al. Experimentální povodí u Býkovického potoka. In: WEYSKRABOVÁ, L., et al., eds. Voda a krajina 2011. Voda a krajina. Praha, 15.09.2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2011, s. 82-89. ISBN 978-80-01-04876-4.