CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(6.02.2018 v 15:59)

Dne 13.2.2018 budou na K143 probíhat státní závěrečné zkoušky. Více informací zde.

K143 prezentuje téma dešťových simulátorů v novém čísle časopisu Technicall.

Nadace Partnerství pod záštitou MŽP vyhlásila soutěž Pro vodu 2018. Řešit problémy s vodou v obcích i v krajině mohou účastníci ve věku 17-30 let, uzávěrka soutěže je 31.1.2018.

Martina Sobotková a Michal Sněhota publikovali odborný článek o izotermních a neizotermních experimentech s využitím deuteria.

David Zumr a kol. publikovali odborný článek o transformaci povodňových vln a režimu transportu sedimentu v upravených malých vodních tocích v kulturní krajině.


Kalendář akcí
(29.01.2018 v 13:29)

Ples FSv (2.3.2018)

Nástroje ke stažení:

WaTEM/SEDEM model - Empirický model eroze půdy a transportu sedimentu (KU Leuven, Belgie)

LS converter - jednoduchý nástroj na převod mezi formátem *.asc a *.rst (slouží např. k přípravě dat pro model WaTEM/SEDEM v ArcGIS; přípravě podkladů pro USLE2D apod)

USLE 2D, 64bit verze - Software Usle2D ke stažení

USLE 2D, 32bit verze

ATTA Converter - Převod souborů mezi formáty (*.asc, *.rst, *.tif, *.shp, *.vct, *.json, *.geojson, *.gml)

 

Kartografické záležitosti (GIS):

http://thetruesize.com  - jaká je skutečná velikost jednotlivých částí světa - jak moc zkreslují google mapy

https://www.youtube.com/watch?v=kIID5FDi2JQ - Hezky udělané video týkající se projekce - reálný svět vs. mapa

 

Test kompatibility ArcGIS Desktop:

http://cyri.systemrequirementslab.com/Client/Standard/?apikey=50F41142-39B0-4061-97C2-BA7B7FE43D0E&refid=1186&item=10913