CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering


News and Events
(4.09.2017 v 16:41)

Calendar
(4.09.2017 v 16:42)

Ing. Vladimír Klípa

Function: Doctoral student
Room:B678
Phone:22435 3725
E-mail:vladimir.klipa
Activity:Vývoj automatického minidiskového infiltrometru, měření hydraulických charakteristik půd