CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(10.12.2018 v 14:41)

Pro začínající mezinárodní projekt hledáme nového kolegu na pozici doktoranda. Více informací zde, kontakt pro zájemce doc. Dostál nebo Ing. Zumr.


Kalendář akcí
(10.12.2018 v 14:41)

Zkouškové období (7.1.-15.2.2019)

 

Ing. Tomáš Princ

Funkce: Doktorand
Místnost:B678
E-mail:tomas.princ
Činnost:Modelování dvoufázového proudění v heterogenním pórovém prostředí

Vyučované předměty:

Člen řešitelského kolektivu: