CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(2.04.2019 v 11:25)

Rybníky jako předmět vědeckého výzkumu - Ing. Václav David, Ph.D. představil výzkum rybníků na K143 v časopisu VTEI.


Kalendář akcí
(18.04.2019 v 14:29)

Hydrologie, GIS a ŽP (30.-31.5.2019)

Rybníky 2019 (13.-14.6.2019)

Ing. Petr Kavka, Ph.D.

Funkce: Učitel
Místnost:B608
Telefon:224354774
E-mail:petr.kavka
Konzultace:viz osobní stránky
Činnost:Experimentální měření s dešťovým simulátorem a na stabilních erozních plochách. Vývoj fyzikálně založeného modelu SMODERP.

Garant předmětů:

Vyučované předměty:

Hlavní řešitel projektu:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: