CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(22.11.2017 v 18:37)

David Zumr a kol. publikovali článek o transformaci povodňových vln a režimu transportu sedimentu v upravených malých vodních tocích v kulturní krajině: https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/5681/2017/

K143 zve studenty i odbornou veřejnost na GISday 2017, který se koná 15.11. Pestrý program se zajímavými odborníky z praxe je připraven od 16:00.

K143 zve studenty na jednodenní exkurze - seznam exkurzí pro zimní semestr naleznete zde.


Kalendář akcí
(6.11.2017 v 12:39)

GISday 2017 (15.11.2017)

Kdo jsem

-   absolvent ČVUT v Praze, oboru Z

-   člen akademické obce, akademického senátu FSv

-   sportovec a táta 2 dětí z univerzitní školky a základní školy

Čím se zabývám na pracovišti

-   výzkum a zejména praktické aplikace v oblasti odpadů, rekultivací,         klimatické změny a krajinného inženýrství

-  jako zástupce pedagogického proděkana tu jsem, aby se studentům      dostalo toho, co potřebují

-  rád řeším veškeré se školou související akce - studenti-škole,                  škola-studentům, studenti-studentům...

Čím se zabývám mimo pracoviště

-  dnes je na prvním místě rodina - žena, dvě děti...

-  ve volném čase sport, cestování, aktivní odpočinek - pod stanem, na       kole, na lyžích, na vodě...

- "jednou skaut, navždy skaut"!