CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(22.11.2020 v 15:06)

We are looking for a doctoral candidate (PhD student) who would join our team and work with us to observe the principles of microplastic (MiP) movement in agricultural fields. Information here.

O projektu CAMARO, ale také o našich studentech a možnostech spolupráce...

Podcast - rozhovor s Tomášem Dostálem, vedoucím katedry


Kalendář akcí
(22.11.2020 v 15:06)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (9.12.2020)

doc. Ing. Michal Sněhota Ph.D.

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací

1)      Neutronové snímkování preferenčního proudění vody v půdě

2)      Vývoj a testování nejmenšího půdního tenzometru na světě

3)      Vliv změny struktury na infiltrační schopnost půdy (terénní výzkum)

4)      Měření tepelných charakteristik substrátů pro zelené střechy (ve spolupráci s UCEEB)

5)      Pohyb vody a transport tepla v různých skladbách zelených střech (ve spolupráci s UCEEB)

6)      Zelené fasády (ve spolupráci s UCEEB)

Výzkumné projekty

 

Ukončené

2014 - dosud         GAČR 14-03691S - "Izotermické a neizotermické proudění vody a transport látek v pórovitém prostředí v blízkosti nasycení"

2008 - 2012           GAČR GA103/08/1552 - "Proudění vody a transport rozpuštěných látek v pórovitém prostředí za přítomnosti nespojité plynné fáze", období řešení  (hlavní řešitel)

2011 - 2014           TAČR TA01021844 "Vícebodový automatický diskový infiltrometr a metodika měření pro rutinní stanovení infiltrační schopnosti půd v terénu", období řešení 2011-2014. (hlavní řešitel koordinátor)

2005 - 2007             MŠMT1K05024 - "Vliv uzavřeného vzduchu na preferenční proudění a transport škodlivých látek v heterogenních půdách" období řešení 2005-2007 (klíčová osoba projektu)

Publikace

http://www.researchgate.net/profile/Michal_Snehota