CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(1.06.2021 v 13:31)

Dne 21. června 2021 od 10 hodin v B 683 se bude konat státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního prostředí (obor Z). Více informací zde.


SMODERP Line
(26.05.2021 v 13:50)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Aktuality
(2.06.2021 v 11:09)

Povodí Nučice se objevilo na blogu Evropské Geofyzikální Unie, odkaz ZDE.

 

Testovali jsme využití přesné fotogrammetrie pro sledování eroze půdy vlivem dešťových kapek. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/esp.5087

 

Na experimentálním povodí Nučice máme další vybavení pro monitorování vody v krajině. Nová publikace o povodí zde: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hyp.14042

02/2021 - Rozhovor s Tomášem Dostálem a Miroslavem Bauerem

Téma udržitelného hospodaření s vodou v krajině (a projektu SHui)

Jak hospodařit s vodou, jak podpořit zemědělce a spolupracovat s nimi?

Jak se studenti mohou zapojit do výzkumných aktivit? O tom všem v rozhovoru..

https://srdcemstavari.cz/mezinarodni-projekt-shui/

12/2020 - Rozhovor s Martinem Šandou

O moderních trendech v hydrologii.

Tušíte co je to izotopová nebo také forenzní hydrologie?

https://srdcemstavari.cz/moderni-trendy-v-hydrologii/

10/2020 - Podcast s vedoucím katedry Tomášem Dostálem

Proč jsme se zabývali povodím Dunaje, co jsme mapovali. O kvalitě vody i plánování v krajině. A také o možné spolupráci.

https://srdcemstavari.cz/evropsky-projekt-katedry-hydromeliorace-a-krajinneho-inzenyrstvi-camaro/


Kalendář akcí
(26.05.2021 v 14:06)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

doc. Ing. Michal Sněhota Ph.D.

Nabízená témata bakalářských a diplomových prací

1)      Neutronové snímkování preferenčního proudění vody v půdě

2)      Vývoj a testování nejmenšího půdního tenzometru na světě

3)      Vliv změny struktury na infiltrační schopnost půdy (terénní výzkum)

4)      Měření tepelných charakteristik substrátů pro zelené střechy (ve spolupráci s UCEEB)

5)      Pohyb vody a transport tepla v různých skladbách zelených střech (ve spolupráci s UCEEB)

6)      Zelené fasády (ve spolupráci s UCEEB)

Výzkumné projekty

 

Ukončené

2014 - dosud         GAČR 14-03691S - "Izotermické a neizotermické proudění vody a transport látek v pórovitém prostředí v blízkosti nasycení"

2008 - 2012           GAČR GA103/08/1552 - "Proudění vody a transport rozpuštěných látek v pórovitém prostředí za přítomnosti nespojité plynné fáze", období řešení  (hlavní řešitel)

2011 - 2014           TAČR TA01021844 "Vícebodový automatický diskový infiltrometr a metodika měření pro rutinní stanovení infiltrační schopnosti půd v terénu", období řešení 2011-2014. (hlavní řešitel koordinátor)

2005 - 2007             MŠMT1K05024 - "Vliv uzavřeného vzduchu na preferenční proudění a transport škodlivých látek v heterogenních půdách" období řešení 2005-2007 (klíčová osoba projektu)

Publikace

http://www.researchgate.net/profile/Michal_Snehota