CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(9.01.2019 v 11:22)

Calendar
(8.01.2019 v 12:00)

Zůstaň po škole!

---- aneb posezení u grilu se zetkaři a vodaři s volným tématickým zaměřením na vodohospodářskou problematiku

Kdy: 24.4.2018 odpoledne

Kde: na trávě před školou

S kým: se zetkaři, vodaři, studenty, absolventy i vyučujícími