CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(10.05.2017 v 17:14)

K143 zve studenty a pedagogy oborů Z a V na exkurzi na Šumavu v termínu 1.-2.6.2017. Cílem jsou revitalizace toků, spalovna odpadů, MVN, hrazení bystřin atd.

K143 hledá studenty, kteří by pomohli s měřením na terénním dešťovém simulátoru - finanční ohodnocení zajištěno. Možnost také zpracování BP a DP. V případě zájmu kontaktujte Ing. Strouhala nebo Doc. Dostála.

Nabídka tříměsíční stáže pro studenty do Rakouska, možnost zpracování BP, DP, financování zajištěno - více informací zde.

Studenti oboru "Z" založili fotogalerii, na fotky z exkurzí a jiných akcí se lze podívat zde.


Kalendář akcí
(15.05.2017 v 09:53)

GIS a ŽP 2017 (29.5.-30.5.2017)

Exkurze Šumava (1.-2.6.2017)

Seminář "Jak lépe hospodařit s vodou v povodí Dyje" (8.6.2017)

Pracovní nabídky

​Nabídky na stáže

  • V rámci spolupráce kateder nabízíme možnost stáže v Rakousku na institutu BAW (Petzenkirchen). Konání stáže je možné na 3 měsíce dle dohody mezi březnem a zářím 2017. Tématem je průzkum malých povodí z hlediska identifikace odtokových drah a tvorba modelu povodí. Stáž je vhodná zejména pro studenty, kteří zde mají možnost zpracovat bakalářskou či diplomovou práci. Financování stáže a ubytování v rámci institutu je zajištěno.

          Podrobné informace o stáži zde.   

          V případě zájmu o stáž kontaktujte doc. Ing. Dr. Tomáše Dostála