CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering


News and Events
(24.04.2017 v 10:47)

Calendar
(24.04.2017 v 10:51)

Pracovní nabídky

​Nabídky na stáže

  • V rámci spolupráce kateder nabízíme možnost stáže v Rakousku na institutu BAW (Petzenkirchen). Konání stáže je možné na 3 měsíce dle dohody mezi březnem a zářím 2017. Tématem je průzkum malých povodí z hlediska identifikace odtokových drah a tvorba modelu povodí. Stáž je vhodná zejména pro studenty, kteří zde mají možnost zpracovat bakalářskou či diplomovou práci. Financování stáže a ubytování v rámci institutu je zajištěno.

          Podrobné informace o stáži zde.   

          V případě zájmu o stáž kontaktujte doc. Ing. Dr. Tomáše Dostála