CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(15.09.2020 v 08:57)

Calendar
(22.07.2020 v 10:16)

Ekologie a dendrologie

Code: 143EKDE
Year: 4
Obligation: Obligatory
Credits: 7
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Description: Náplní předmětu jsou vztahy mezi lidskou společností a okolním ekosystémem, vliv těžby, dopravy a dalších činností na okolí. Součástí je rovněž provázání technické a projekční praxe s výsadbami dřevin, jejich využitím v intravilánu a jako doprovodné zeleně. Cvičení probíhají v terénu i v učebně.

Lecturers:

Podklady ke stažení:

Podmínky předmětu a HARMONOGRAM semestru

Část EKOLOGIE

Přednášky:

Cvičení:

Část DENDROLOGIE

Přednášky:

Doplňující materiály: