CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering


News and Events
(12.10.2018 v 15:40)

David Zumr et al. published a study on flood waves transformation and sediment regime in small regulated streams: https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/5681/2017/


Calendar
(12.10.2018 v 15:39)

Vodní hospodářství krajiny 2

Code: 143VK2
Year: 4
Obligation: Obligatory
Credits: 7
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: Ing. Václav David, Ph.D.
Description: Účelem předmětu je seznámit studenty s historií výstavby malých vodních nádrží a se současným stavem, včetně možnosti financování výstavby z podpůrných finančních programů národních či EU. Propojení návrhu malých vodních nádrží s revitalizacemi drobných vodních toků. Vývoj návrhů revitalizačních opatření na drobných vodních tocích, těžiště v současném trendu návrhů. Suché nádrže jako součást protipovodňové ochrany. Při přednáškách bude v maximální míře využito poznatků z realizací staveb obou typů, doplněné fotografickou dokumentací.

Lecturers:

Podklady k přednáškám

 • Přednáška 1 
 • Přednáška 2 
 • Přednáška 3 
 • Přednáška 4 
 • Přednáška 5 
 • Přednáška 6 
 • Přednáška 7 
 • Přednáška 8 
 • Přednáška 9 
 • Přednáška 10 
 •  
 • Přednáška 11
 • Přednáška 12
 • Přednáška 13
 • Přednáška 14
 • Přednáška 15
 •  

Podklady ke cvičení