CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(15.09.2020 v 08:57)

Calendar
(22.07.2020 v 10:16)

Environmental decision making

Code: 143RPZP
Year: 1
Obligation: Obligatory
Credits: 5
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Description: Rozhodovací metody (jednotlivce, skupiny), ekologické hodnocení, hodnocení rizika, metodika EIA. Během cvičení příklady jedno a vícekriteriálního hodnocení, operační hry.

Lecturers:

/data/files/p%C5%99edm%C4%9Bty/RPZ/Cviceni/BREEAM/Prirucka%20BREEAM.pdf