CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Aktuality
(20.06.2018 v 13:18)

SÚRAO zve studenty magisterských ročníků zdarma na letní školu.

Pro začínající mezinárodní projekt hledáme nového kolegu na pozici doktoranda. Více informací zde, kontakt pro zájemce doc. Dostál nebo Ing. Zumr.

Nebaví vás jen sedět  u počítače? Vyjeďte s námi do terénu! I letos plánujeme řadu experimentů s dešťovým simulátorem. Za účast nabízíme studentům finanční odměnu. Kontakt pro zájemce zde.


Kalendář akcí
(20.06.2018 v 13:16)

Letní škola SÚRAO (30.7.-3.8.2018)

"Jak lépe hospodařit s vodou v povodí Moravy a Dyje?"
seminář, Brno, 8. 6. 2017

Seminář se uskutečnil 8. června 2017 v budově Povodí Moravy, s.p. v Brně a byl zahájen úvodní přednáškou doc. Josefa Krásy (Fakulta stavební ČVUT v Praze). Následovaly přednášky pozvaných odborníků. Prvním byl Ing. Pavel Sehnal (AG-grant, s.r.o.) se svým příspěvkem o hospodaření dešťovou vodou. O kvalitě vody ve vodních nádržích v povodí Moravy hovořil Mgr. Dušan Kosour (Povodí Moravy, s.p.). Doktor Zumr (Fakulta stavební ČVUT v Praze) popsal a vysvětlil záměry projektu CAMARO-D a představil probíhající dotazníkovou kampaň, jejíž výsledky budou sloužit jako jeden ze vstupů pro SWOT analýzu. Ing. Kořínek (Agrární komora ČR) ve svém příspěvku shrnul problémy způsobené vodní erozí půdy v České republice. Doc Krása zakončil blok přednášek příspěvkem o možných přístupech modelování vodní eroze a s ní spojeném trasportu sedimentu a živin. Po bloku přednášek následovala otevřená diskuze všech účastníků.

Semináře se zúčastnilo 40 účastníků z různých oborů státní správy, výzkumu, vodárenství, územního plánování, lesního hospodářství i zemědělství. Všichni zúčastnění byly vyzváni k vyplnění dotazníků. Pokud uvedli svou emailovou adresu, byl jim zaslán výsledek provedené SWOT analýzy a v budoucnu jim budou zaslány i další výstupy z projektu.

Hlavní závěry diskuze mohou být shrnuty následovně:

  • kvalita povrchové i podpovrchové vody v povodí Moravy se za poslední dvě dekády výrazně zlepšila
  • degradace půdy a nedostatek vody jsou hlavními hrozbamy součastnosti a jejich řešení by mělo přijít co nejdříve zejména ve spojitosti s projevy klimatické změny na Moravě
  • legislativa (environmentální standardy) neodpovídá současným potřebám, například čistírny odpadních vod techologicky zvládnou čistit odpadní vody i vyrazně lépe, ale nečiní tak, protože splňují současné normy

Všem účastníkům děkujeme za vaše podnětné přípomínky a za účast na semináří! Výsledky dotazníkového šetření budou po vyhodnocení zveřejněny.

Fotografie ze semináře