CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(19.03.2019 v 12:26)

Calendar
(19.03.2019 v 11:15)

Vyšetřování podpovrchového proudění s fázovými přechody

Code: GA17-06759S
Principal Investigator: doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Co-operation:
FJFI ČVUT v Praze (doc. Ing. Jiří Mikyška, Ph.D.)
Fakulta stavební, ČVUT v Praze (doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.)
Start: 2017-01-01
End: 2019-12-31
Research focus: The goal of the project is to design computational and experimental procedures for detailed investigation of flow, transport and phase transition phenomena in the vadose zone with the application in environment and high technology.

Research team members at the departement:

Research team:

Civil Engineering, CTU in Prague
  • Milena Císlerová
  • Tomáš Princ
  • Michal Sněhota
  • Martina Sobotková
  • Martina Holečková

Abstract

Projekt je zaměřen na experimentální výzkum a modelování fázových přechodů, proudění a transportních jevů doprovázejících zamrzání a tání porézního prostředí obsahujícího kapalinu, plyn a rozpuštěné látky za neizotermálních podmínek. experimentální část je založena na rentgenovém a neutronovém rozptylu a Ramanově spektroskopii. Modelování využívá základní principy, zejména zákony zachování příslušných veličin a jejich numerické řešení pokročilými metodami. Získané výsledky budou mít dopad na naše porozumění klíčovým procesům ovlivňujícím změnu klimatu a taktéž na vývoj pokročilých materiálů.