CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(10.12.2018 v 14:41)

Opened PhD position in hydrological modelling and monitoring in rural catchments!

Wee seek a doctoral candidate (PhD student) who would join our group and work with us on the water use efficiency in agriculture production. The student will take a part in a cross disciplinary European project „Management of soil water resources in the EU and China and its impact on agro-ecosystem functions“. The focus of our group will be assessing the impact of various management measures on water balance and soil water regime. Please, see more information here.


Calendar
(10.12.2018 v 14:41)

Water retention in floodplains and measures of its increase

Code: QH82078
Principal Investigator: DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Department's Principal Investigator: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Co-operation: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta
Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta

Start: 2008-01-01
End: 2011-12-31
Research focus: Cílem projektu je stanovení možností zvýšení retence a akumulace vody v říčních nivách České republiky a komplexní výzkum fenoménu přirozené retence vody v říčních nivách.

Research team members at the departement: