CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(12.06.2019 v 13:43)

Dne 26. června 2019 se koná státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního
prostředí (obor Z). Informace zde.


Aktuality
(9.05.2019 v 13:57)

K143 pořádá 13.5.2019 v rámci předmětu VK1 exkurzi na objekty odvodnění, regulační drenáže a závlahy na Pardubicku.

Pozvánka na mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-kanalizace, pro studenty zdarma - 21.-23.5.2019.

Rybníky jako předmět vědeckého výzkumu - Ing. Václav David, Ph.D. představil výzkum rybníků na K143 v časopisu VTEI.


Kalendář akcí
(28.05.2019 v 15:03)

Hydrologie, GIS a ŽP (30.-31.5.2019)

Rybníky 2019 (13.-14.6.2019)

Zásoby sněhu, jako rychlý indikátor hydrologického sucha v horských tocích

Kód: SREP-DROUGHT
Hlavní řešitel za katedru: doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.
Spolupracující organizace: Swiss Federal Institute for Forest, Snow, and Ladscape Research, Birmensdorf, Switzerland
M. Nodia Institute of Geophysics, Tbilisi, Georgia

Začátek řešení: 2014-09-01
Konec řešení: 2017-08-31
Cíl projektu: A Tri-National research effort will evaluate how summer low flows and droughts are affected by winter snowpack in three catchments Alpbach (Prealps, central Switzerland), Kamenice (Jizera Mountains, northern Czech Republic), and Gudjaretis-Tskali (Little Caucasus, central Georgia). Two GIS-based rainfall-runoff models will simulate more than 10 years of runoff in streams by means of measured rain- and snowfall, and other meteorological variables. The models use information on the geographical settings of the catchments and knowledge of the hydrological processes that transform rainfall into streamflow, in particular between spring snowmelt and summer droughts. Thesy include snow accumulation and melt, evapotranspiration, subsurface storage from spring recharge until the summer outflow, and will be studied by means of environmental isotopes 18O and 2H. The knowledge about the isotopic composition of the different water sources will allow to identify the flowpaths and estimate the residence time of snow meltwater in the subsurface and its contribution to the stream. The application of the models in different nested or neighbouring catchments will explore their potential for further development and allow for a better early prediction of low-flow periods in various mountainous zones across Europe.

Projekt za katedru řeší:

Další řešitelé:

Swiss Federal Institute fro Forest, Snow and Landscape research
  • Massimiliano Zappa
  • Andrea Ruecker
  • Luzi Bernard
M.Nodia Geophysical institute
  • Georgi Melikadze
  • Nino Kapanadze