CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(25.08.2023 v 13:13)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

V současné době jsou stránky v revizi, proto lze program a manuál modelu stáhnout pouze s přihlašovacím heslem, o které lze zažádat e-mailem Ing. Petra Kavku, Ph.D.

Program SMODERP2D

Zde naleznete ke stažení program modelu SMODERP2D (logo modelu na Obrázku 1). V sekci Ke stažení najdete zip s modelem a odkaz na veřejný repositář na github.com, kde je model od roku 2017 vyvíjen a kde lze stáhnou nejnovější verzi. Program využívá balíčku GIS software pro přípravu vstupních dat. Níže naleznete návod pro použití modelu v prostředí ArcMap. Více informací o modelu naleznete v manuálu.

Program je volně šiřitelný v ramci GPLv3 licence.

    @ @ @   @       @     @ @     @ @ @     @ @ @ @  @ @ @    @ @ @
   @        @ @   @ @   @     @   @     @   @        @     @  @     @
   @        @   @   @  @       @  @      @  @        @     @  @     @
     @ @    @       @  @       @  @      @  @ @ @    @ @ @    @ @ @
         @  @       @  @       @  @      @  @        @   @    @
         @  @       @   @     @   @     @   @        @    @   @
    @ @ @   @       @     @ @     @ @ @     @ @ @ @  @     @  @

   \  \  /   / /    \   \  /   \  /    /     /        @ @ @   @ @ @
    \ _\/   /_/      \   \/     \/    /_____/        @     @  @     @
        \__/          \  /      _\___/                     @  @      @
            \____      \/      /                          @   @      @
                 \_____/______/                         @     @      @
                              \                       @       @     @
                               \____________________ @ @ @ @  @ @ @

Obrázek 1: Logo modelu SMODERP2D.

Použití modelu v prostředí ArcMap

Po stažní zipu s modelem v sekci Ke stažení zip rozbalte. Připojte adresář s modelem pomocí ArcCatalog.  Na Obrázku 2 vidíte příklad připojení modelu SMODERP2D. V adresářové struktuře modelu lze najít připravený ArcGis toolbox s jehož pomocí lze spustit testovací úlohu modelu. Cesta k ArcGis toolboxu je smoderp2d/bin/arcgis.

Jak je vidět na Obrátku 2. V ArcGis toolboxu jsou vyplněné cesty k testovacím datům. Jedná se o data z jednoho z experimentálního povodí Nučice, kde katedra KHMKI provádí výzkum srážko-odtokových procesů a eroze na zemědělské půdě. Data samotná si lze prohlédnout v adresáři smoderp2d/tests/data/.

Obrázk 2: Napojený model do ArcCatalog a spuštěný toolsbox. 

Stažení modelu s pomocí github.com

Model SMODERP2D lze stáhnout ze vzdáleného repositáře na platformě github.com, viz Obrázek 3. Tímto způsobem lze získat zip s aktuálním verzí modelu.

Pokud používáte git a github.com běžně a chcete se na vývoji modelu SMODERP2D podílet nebo si chcete model upravit pro své potřeby neváhejte udělat fork repozitáře nebo reportovat issues.

 

Obrázk 3: Kde na stránce github.com lze stáhnout zip s modelem.