CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Státní závěrečné zkoušky
(13.01.2022 v 11:11)

Dne 9. února 2022 od 9.30 hodin v B 683 se bude konat státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního prostředí (obor Z). Více informací zde.


SMODERP Line
(2.09.2021 v 09:00)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Aktuality
(11.01.2022 v 10:27)

11/2021 - Živě na České televizi o mikroplastech v půdě

Jak je to s mikroplasty v půdě, proč se jimi zabýváme, proč až teď? A jakou úlohu v mezinárodním projektu se 14ti partnery má Katedra hydromeliorací?

Dozvíte se v rozhovoru s Tomášem Dostálem, vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství.

Rozhovor najdete v čase 2:37:00.

 

Nová videa o stromech (dendrologie)

Už jste viděli nová videa se zajímavými informacemi o stromech, které pro vás K143 připravila...? 

Více informací a videa na fakultním youtube zde!

Cena profesora Bechyně za diplomovou práci

Diplomová práce Ing. Marka Petrejeho obhájená na katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství získala pod vedením Doc. Ing. Michala Sněhoty, Ph.D. získala Cenu profesora Bechyně za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vodohospodářské a ekologické inženýrství.

Diplomová práce "Mokřadně-extenzivní vegetační střecha se substrátem s příměsí recyklovaných materiálů" experimentálně zkoumá možnosti uplatnění principů cirkulární ekonomiky při výstavbě zelených střech.

Práce je k nahlédnutí zde.

Závlahové exkurze 2021

Během druhé poloviny září navštívili studenti oboru Vodní hospodářství a oboru Inženýrství životního prostředí čtyři mimořádně zajímavé závlahové stavby v blízkém okolí Fakulty stavební ČVUT. 

Více informací a fotografie zde!

06/2021 - ROZHOVOR S PROF. MILENOU CÍSLEROVOU

Velice zajímavý rozhovor s inspirativním člověkem, první ženou, která na FSv získala profesuru.

Věnuje se zejména základnímu výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a půdní fyziky.

Nejen o tom se doslechnete v rozhovoru:

https://srdcemstavari.cz/profesorka-milena-cislerova-spickova-vedkyne-v-oblasti-hydrologie/

Rozhovor s prof. Milenou Císlerovou | NKC - gender a věda

Více rozhovorů s našimi

kolegy najdete zde --- >


Kalendář akcí
(11.11.2021 v 14:33)

GISday 2021 (24.11.2021)

Ing. Miroslav Bauer, Ph.D.

Funkce: Učitel
Místnost:B775
Telefon:22435 4745
E-mail:miroslav.bauer
Konzultace:Po 10:00 - 11:00, St 10:00 - 11:00, případně po domluvě jiné dny
Činnost:Využití GIS (geografických informačních systémů) pro řešení srážko-odtokových, erozních a transportních procesů, zanášení vodních nádrží sedimentem, model WaTEM/SEDEM, dešťové simulátory; Pedagogická i výzkumná činnost; člen disciplinární komise FSv; bývalý člen studentské komory akademického senátu (SKAS)

Vyučované předměty:

Hlavní řešitel projektu:

Člen řešitelského kolektivu:

Osobní stránky: