CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.

Ing. Tomáš Princ

Funkce: Doktorand
Místnost:B678
E-mail:tomas.princ
Činnost:Modelování dvoufázového proudění v heterogenním pórovém prostředí

Vyučované předměty:

Člen řešitelského kolektivu: