CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

LTAUSA19 - Konektivita transportu sedimentu v povodích s intenzivním zemědělským využitím

Code: LTAUSA19
Department's Principal Investigator: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Co-operation:
University of Tennessee – Knoxville, Department of Civil and Environmental Engineering (UTK)
State of Tennessee, Department of Environment and Conservation
Start: 2020-01-01
End: 2022-12-31
Research focus: Hlavním cílem projektu je výzkum konektivity a dynamiky transportu erozních splavenin v ploše povodí a v hydrografické síti. Pomocí kontinuálních i epizodních matematických simulačních modelů WATEM/SEDEM, EROSION3D, které jsou pro podmínky ČR dobře kalibrovány a validovány, bude na podrobném DMT modelována ztráty půdy a pohyb erozních splavenin v ploše jednotlivých pozemků. Paralelně budou pomocí stopovačů monitorovány skutečné trajektorie erozních splavenin na pozemku, včetně jeho kvantifikace. Podrobně, opět pomocí tracerů, bude sledován vstup sedimentu do koryt malých vodních toků. Tam, kde si při řešení nevystačíme s přirozenými srážkovými epizodami, bude nasazen mobilní dešťový simulátor. V korytech malých vodních toků bude provedeno celkem 5 experimentálních kampaní (přes 10 jednotlivých experimentů) s cílem pomocí umělé povodňové vlny sledovat resuspendaci erozního sedimentu a jeho transport směrem po toku. Sledována bude míra resuspendace, rychlost, čas zdržení a bilance erodovaného materiálu. Výsledky experimentálních kampaní budou využity pro kalibraci matematického modelu CONCEPTS (Conservational Channel Evolution and Pollutant Transport System), pomocí kterého bude vyhodnocena konektivita malých vodních toků za různých podmínek.

Research team members at the departement:

Partners:

University of Tennessee – Knoxville, Department of Civil and Environmental Engineering (UTK)
  • John S. Schwartz, Prof.,PhD, PE
    Associate Department Head of Undergraduates Studies and Professor
    Head of the Tennessee Water Resources Research Center
  • http://cee.utk.edu/people/john-s-schwartz/
State of Tennessee, Department of Environment and Conservation
  • Karina Bynum, Ph.D., PE, Integrated Water Resources Engineer
Tennessee Department of Environment and Conservation
Division of Water Resources
https://tn.gov/environment/section/wr-water-resources
Cookeville Environmental Field Office