CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 

Manuál ve formátu *.doc nebo *pdf

Výpočetní modul ve formátu *.xls  nebo vše v *.zip.