CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce v T-Mapy
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce v oboru kartografie,
geodezie, geoinformatiky
a příbuzných disciplínách.
Více informací zde.


Work offer
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(11.04.2022 v 14:36)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

05/2022 - Klima, eroze a dešťové simulátory. O programu AKTION s Tomášem Dostálem

Tomáš Dostál více jak 25 let každý rok organizuje odborný kurz pro
české studenty na Víděňské univerzitě BOKU. Více o celém programu AKTION a
jeho začátcích  spolupráce s prof. Andreasem Klimem zde.

 

 

04/2022 - Moderovaný rozhovor s Tomášem Dostálem na téma voda v krajině

S Tomášem dostálem o vodě v krajině v rámci popularizačního projektu městké knihovny Hradec Králové zde.

 

 

01/2022 - Mikroplasty v půdy s Tomášem Dostálem v časopisu Universitas

Mikroplasty v půdě. Nejsou vidět ale jsou prakticky všude: v organismech lidí i zvířat, ve vzduchu,
ve vodě i v půdě na všech kontinentech. O mikroplastech a jejich koloběhu se můžete dočíst zde.

 

 

12/2021 - O nebezpečích eroze s Tomášem Dostálem v pořadu ČT

Deštově simulátory, eroze a další témata týkajicí se zhoršujicí se situace v krajině byly předmětem
pořadu české televize Tiché hrozby s podtitulem Mizející půda, který naleznete zde.

 

 

12/2021 - O erozi a děšťových simulátorech v Českém rozhlase

O laboratorních a teréních měření s dešťovými simulátory se rozmluvil Ing. Petr Kavka, Ph.D.
spolu s Ing. Michalem Vránou, který nám představí experimentálně vyvíjené zařízení "Mini-Jet".

Rozhovor naleznete zde v čase 6:30.

 

 

11/2021 - Živě na České televizi o mikroplastech v půdě

Jak je to s mikroplasty v půdě, proč se jimi zabýváme, proč až teď?
A jakou úlohu v mezinárodním projektu se 14ti partnery má Katedra hydromeliorací?

 
Dozvíte se v rozhovoru s doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem, vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, zde.
 

 

 

10/2021 - Pohyb mikroplastů v půdě

Model akumulace mikroplastů a jejich zdroje v přírodě? Dozvíte se v krátkém rozhovoru pro Rozhlas Plus zde.

 

 

09/2021 - Rozhovor s profesorkami na ČVUT Fsv

Jak se ke stavařině dostaly? Jak vnímají změny ve svých oborech v průběhu let? Na co při svojí cestě přišly?
Co se snaží předat svým studentům a jaký má být dobrý pedagog?
A co by poradily studentkám aspirujícím na podobnou akademickou kariéru?
 
O tom všem se s námi před budovou Fakulty stavební podělily prof. Milena Císlerová a další zde.

 

 

06/2021 - Rozhovor s profesorkou Milenou Císlerovou

Velice zajímavý rozhovor s inspirativním člověkem, první ženou, která na FSv získala profesuru.
Věnuje se zejména základnímu výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a půdní fyziky.
Nejen o tom se doslechnete v rozhovoru zde.

 

 

02/2021 - O inovatiních metodách udržitelného zásobování vodou

Projekt SHui se zabývá inovativními způsoby zajištění udržitelného zásobování vodou pro zemědělství
v podmínkách Evropy a Číny, a to i s ohledem na klimatické změny. V evropské části je financován
Evropskou komisí v rámci programu Horizon 2020, čínská část je hrazena
Čínským ministerstvem pro vědu a výzkum.
 
V rozhovoru s doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem a Ing. Miroslavem Bauerem, Ph.D. se můžete
o projektu SHui dozvědět více zde.

 

 

12/2020 - O Sledování pohybu vody s Martinem Šandou

Forenzní hydrologie je novým trendem pro sledování pohybu vody v krajině a urbanizovaných prostředích.
V rozhovoru s doc. Ing. Martinem Šandou, Ph.D. se dozvíte vice zde.

 

 

10/2020 - O projektu CAMARO a dalších projektech s Tomášem Dostálem

V rozhovoru s doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem se můžete dozvědět co se lze
na katedře naučit, jak začít spolupracovat na dalších zajímavých projektech a více
o projektu CAMARO zde, který se týká Dunaje, jedné z největších řek v Evropě.

 

 

12/2018 - O geoinženýringu a klimatu s Martinem Dočkalem

O suchu, povodních a klimatu se můžete dočíst v rozhovoru s Ing. Marinem Dočkalem, Ph.D.
zde ve zpravodaji iDNES.

 

 

10/2018 - O Profesním životě Karla Vrány

O profesním životě dlouholétého vedoucího Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství
doc. Ing. Karlem Vránou, CSc. a jeho pohledu na současnou krajinu se můžete dočíst zde.

 

 

02/2017 - Rozhovor s Tomášem dostálem na téma klimatických extrémů

Povodně a sucho, dva opačné klimatické extrémy. Jaká je úloha krajiny v jejich zvládání
a jaká opatření může či by měla společnost realizovat? O tom si můžete přečíst v rozhovoru
s vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem zde.