CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

List of publications

Vrána, M.; Kubát, J.; Kavka, P.; Zumr, D., A laser diffractometry technique for determining the soil water stable aggregates index, Geoderma. 2024, 441 1-11. ISSN 0016-7061.

Jeřábek, J.; Li, T.; Zumr, D.; Laburda, T.; Vrána, M., Water in an Agricultural Landscape - NUčice Database (WALNUD), In: Sborník z konference Hydrologie, GIS a životní prostředí 2023. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2023. p. 11. 1. ISBN 978-80-01-07207-3.

Vrána, M.; Kubát, J., Dlouhodobý monitoring půdních vlastností, erodovatelnosti a povrchového odtoku na orné půdě, In: Krajina a voda 2023. Sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 32-33. ISBN 978-80-01-07229-5.

Jeřábek, J.; Li, T.; Laburda, T.; Vrána, M.; Šanda, M.; Zumr, D., Water stable isotopes at small agricultural catchment Nucice, In: 5th Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2023. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2023.

Krása, J.; Seitz, S.; Neumann, M.; Kavka, P.; Laburda, T.; Tejkl, A.; Vrána, M.; Dostál, T., Evaluations of rill and interrill erosion using rainfall simulators, SfM and mini-JET, In: 2nd Rainfall Simulation Workshop. Faculty of Sciences and Technology of the University of Coimbra, 2023. p. 24. ISBN 978-989-33-4703-4.

Kubát, J.-F.; Vrána, M.; Zumr, D.; Kavka, P., Fast and Reproducible Aggregate Water-Resistance Index Determination Using Laser Diffraction, In: EGU General Assembly 2023. Göttingen: Copernicus Publications, 2023.

Vrána, M.; Krása, J.; Dostál, T.; Zumr, D., Evaluating Erosion Risk on Agricultural Soils with the Modified Mini-JET Device, In: EGU General Assembly 2023. Göttingen: Copernicus Publications, 2023.

Laburda, T.; Kavka, P.; Zumr, D.; Jeřábek, J.; Vrána, M.; Kubát, J., Monitoring požářiště NP České Švýcarsko pomocí DPZ, In: SVK workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra geomatiky, 2022. ISBN 978-80-01-07074-1.

Vrána, M., Měření erodovatelnosti půdy pomocí zařízení Mini-JET – změny v rámci sezóny, In: Sborník abstraktů Krajina a voda 2022. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 30-31. vol. 1. ISBN 978-80-01-07051-2.

Vrána, M.; Nogueira Rizzotto Falcäo, R.; Krása, J.; Bauer, M.; Dostál, T., Specifické požadavky na aplikace a nástroje pro podporu rozhodování ve strategiích obnovy půdy a hnojení na úrovni farmy, Selská Revue. 2022, 28-31.

Nogueira Rizzotto Falcäo, R.; Krása, J.; Vrána, M.; Dostál, T.; Gomez, J.; Lopez, M.L.; Guzmán, G., Transforming Unsustainable management of soils in key Agricultural Systems in EU and China – a Decision Support Tool for soil erosion, JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, 2022.

Kubát, J.-F.; Vrána, M.; Zumr, D.; Kavka, P., Testing of soil aggregate stability by means of laser diffractometer Mastersizer 3000, In: EGU General Assembly 2022. Göttingen: Copernicus Publications, 2022.

Neumann, M.; Kavka, P.; Kubínová, R.; Tejkl, A.; Vrána, M.; Kubát, J.; Laburda, T., Rainfall Simulators – how plot scale affects results, In: EGU General Assembly 2022. Göttingen: Copernicus Publications, 2022.

Laburda, T.; Krása, J.; Vrána, M., Fotogrammetrická metoda SfM-MVS při monitorování eroze půdy, In: Sborník SVK Telč 2021 - workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06914-1.

Kubát, J.-F.; Vrána, M., Analysis of soil aggregates and their stabiliti by laser diffraction, In: 3rd Workshop on soil physics and landscape hydrology. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2021.

Zumr, D.; Vrána, M.; Krása, J.; Dostál, T.; Schwartz, J.; Mahalder, B., A Modified Mini-JET Device for Estimating Erodbility Factors on Agricultural Soils, In: Proceedings of the 2021 Tennessee Water Resources Symposium. Tennesse: The University of Tennesse, 2021. p. 5-6.

Zumr, D.; Li, T.; Jeřábek, J.; Noreika, N.; Laburda, T.; Vrána, M.; Winkler, J.; Vaverková, M.D., Dynamics of topsoil properties after a fire: small scale straw burning experiment, In: Proceedings of FES2021. Valencia: University of Valencia, 2021.

Vrána, M., Stanovení erozních charakteristik orné půdy pomocí zařízení Mini-JET, In: Krajina a voda 2021. Sborník abstraktů. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. ISBN 978-80-01-06905-9.

Vrána, M.; Zumr, D.; Krása, J.; Dostál, T.; Schwartz, J.S., Testování zařízení Mini-JET pro stanovení erozních charakteristik orné půdy, Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2021, 63(2021/05), 24-31. ISSN 0322-8916.

Laburda, T.; Krása, J.; Zumr, D.; Devátý, J.; Vrána, M.; Zambon, N.; Johannsen, L.L.; Klik, A. et al., SfM-MVS Photogrammetry for Splash Erosion Monitoring under Natural Rainfall, Earth Surface Processes and Landforms. 2021, 46(5), ISSN 1096-9837.

Neumann, M.; Zumr, D.; Kavka, P.; Dostál, T.; Laburda, T.; Vrána, M. et al., Raindrop Influence on the Soil Surface, Proceedings. 2020, 1 ISSN 2504-3900.

Laburda, T.; Kavka, P.; Zumr, D.; Krása, J.; Tejkl, A.; Balenovic, N.; Johannsen, L.L.; Strauss, P. et al., Close-range photogrammetric measurement of the splash and rill soil erosion, In: EGU General Assembly 2019. Vienna: European Geosciences Union, 2019. vol. vol. 21. ISSN 1607-7962.

Laburda, T.; Krása, J.; Vrána, M.; Balenovic, N.; Johannsen, L.L.; Kavka, P.; Zumr, D.; Devátý, J. et al., Photogrammetric measurement of soil surface properties after splash erosion under natural and artificial rainfall, In: EGU General Assembly 2018. Munich: European Geosciences Union, 2018. vol. Vol. 20. ISSN 1607-7962.