CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

pokračování...

BAUER, M. a J. KRÁSA. Modelování erozních a transportních procesu velkých povodí s pomocí GIS. In: DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V GEOINFORMATICE, KARTOGRAFII A DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ. Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ, Praha, ČVUT v Praze, 2013-10-22. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. s. 12-18. ISBN 978-80-01-05352-2.

KAVKA, P. et al. Soil erosion modeling in Czech Republic - computer models in various scales. In: 13th International Multidisciplinaty Scientific Geoconference SGEM 2013, Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2013, Albena, 2013-06-16/2013-06-22. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013. s. 669-676. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-02-5. DOI 10.5593/SGEM2013/BC3/S13.026.

BAUER, M., J. KRÁSA a B. JANOTOVÁ. Modelování vlivu plošných protierozních opatření ve velkých povodích na ztrátu půdy a na zanášení vodních útvarů splaveninami. In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství - sborník příspěvků konference. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství, Praha, 2013-02-21/2013-02-22. Brno: Nadace Partnerství, o.p.s., 2013. ISBN 978-80-7375-748-9.

KRÁSA, J. et al. Sources of sediment in catchments and its eutrophication potential. In: European Geoscience Union General Assembly 2013. Wien, 2013-04-07/2013-04-12. 2013.

BAUER, M. Experimentální výzkum srážko-odtokových a erozních procesů. In: JANOTOVÁ, B. et al., eds. Vodohospodářské fórum 2013 - sborník abstraktů. Vodohospodářské fórum 2013, Týnec nad Sázavou, 2013-05-14/2013-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 25. ISBN 978-80-01-05247-1.

BAUER, M. Využití GIS pro řešení transportních procesů ve velkých povodích, zanášení nádrží. In: JANOTOVÁ, B. et al., eds. Vodohospodářské fórum 2013 - sborník abstraktů. Vodohospodářské fórum 2013, Týnec nad Sázavou, 2013-05-14/2013-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 35. ISBN 978-80-01-05247-1.

BAUER, M. et al. Modernizace a kalibrace mobilního dešťového simulátoru. Stavební obzor. 2013, 2013(05), 137-142. ISSN 1805-2576.

BAUER, M. Možnosti navrhování technických PEO s využitím GIS. Praha: 2010. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební.

KRÁSA, J. et al. Zdroje splavenin v povodích a jejich eutrofizační potenciál. In: KOSOUR, D., ed. Konference Vodní nádrže 2012. Vodní nádrže 2012, Brno, 2012-09-26/2012-09-27. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2012.

Application of soil erosion models for evaluating efficiency of mitigation measures. [Pořádání workshopu] 2012.

Determination of soil susceptibility to erosion for different land-use systems. [Pořádání workshopu] 2012.

DOSTÁL, T. et al. Assessment of sediment load of water bodies in the Czech Republic and its correspondence to goals of Water framework directive. In: Magdeburger Gewasserschutzseminar 2012 - Die Elbe und ihre Sedimente. Magdeburský seminář o ochraně vod 2012, Hamburg, 2012-10-10/2012-10-11. Magdeburg: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, 2012. s. 124-125.

BAUER, M., J. KRÁSA a B. JANOTOVÁ. Vliv kombinace datových zdrojů v příhraničních oblastech na modelování ztráty půdy a erozního fosforu. In: Magdeburger Gewasserschutzseminar 2012 - Die Elbe und ihre Sedimente. Magdeburský seminář o ochraně vod 2012, Hamburg, 2012-10-10/2012-10-11. Magdeburg: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, 2012. s. 84-88.

KAVKA, P. et al. Mobilní dešťový simulátor KHMKI - konstrukce a první testování. Stavební obzor. 2012, 21(8), ISSN 1210-4027.

KRÁSA, J. et al. Zdroje splavenin v povodí vodních útvarů stojatých vod, možnosti jejich kvantifikace a návrhu ochranných opatření. In: Vodní toky 2012. Hradec Králové, 2012-11-27/2012-11-28. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2012. s. 162-167. ISBN 978-80-7458-029-1.

JANOTOVÁ, B. et al. Hodnocení transportu živin při srážko -odtokových a erozních událostech. In: Konference krajinné inženýrství 2012. Krajinné inženýrství 2012, Praha, 2012-09-20/2012-09-21. Praha: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSKI, 2012. s. 140-145. ISBN 978-80-87384-03-9.

DAVIDOVÁ, T. et al. Monitoring vývoje vegetačního krytu na zemědělských plochách a jeho vliv na povrchový odtok. In: BOLOM, J. et al., eds. Voda a krajina 2012. Praha, 2012-09-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 43-50. ISBN 978-80-01-05107-8.

JANOTOVÁ, B. et al. Sledování srážko-odtokových vztahů a množství živin v půdě na povodí Býkovického potoka. In: BOLOM, J. et al., eds. Voda a krajina 2012. Praha, 2012-09-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 99-106. ISBN 978-80-01-05107-8.

KRÁSA, J. et al. SOIL EROSION AND SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES AS IMPORTANT NON-POINT POLLUTION SOURCES IN THE CZECH REPUBLIC. In: MADER, H. a J. KRAML, eds. 9th International Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. 9th International Symposium on Ecohydraulics, Vídeň, 2012-09-17/2012-09-21. Vienna: Universität für Bodenkultur Wien, 2012. ISBN 978-3-200-02862-3.

JANOTOVÁ, B. et al. Výzkum eroze na experimentálních plochách Býkovického potoka. In: SLAVÍČKOVÁ, K., M. SLAVÍČEK a B. ŠŤASTNÝ, eds. Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Závěrečný seminář k výzkumnému záměru Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2011-11-02. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011. s. 68-74. ISBN 978-80-01-04944-0.

BAUER, M. Využití GIS pro modelování ztráty půdy rozsáhlých území - datové podklady, automatizace a proces modelování. In: KAVKA, P. et al., eds. Vodohospodářské fórum 2012. Vodohospodářské fórum, Brandýs nad Labem, 2012-06-18/2012-06-19. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 16. ISBN 978-80-01-05066-8.

BAUER, M., J. KRÁSA a B. JANOTOVÁ. Modelování ztráty půdy a erozního fosforu v ČR. In: Young Scientist 2012. IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Košice, 2012-05-22/2012-05-25. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2012. ISBN 978-80-553-0904-0.

JANOTOVÁ, B. et al. Výzkum vlivu přítomnosti vegetace a způsobu obdělávání na erozní procesy v experimentálním povodí Býkovického potoka. In: Young Scientist 2012. IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Košice, 2012-05-22/2012-05-25. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2012. ISBN 978-80-553-0904-0.

KRÁSA, J. et al. Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. Zpráva č. 2011-01.

KRÁSA, J. et al. Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Rozkoš. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)] 2012.

KRÁSA, J. et al. Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Hamry. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)] 2012.

KRÁSA, J. et al. Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Seč. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)] 2012.

KRÁSA, J. et al. Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Vrchlice. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)] 2012.

KRÁSA, J. et al. Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Rozkoš. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)] 2012.

KRÁSA, J. et al. Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Hamry. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)] 2012.

KRÁSA, J. et al. Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Seč. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)] 2012.

KRÁSA, J. et al. Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Vrchlice. [Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)] 2012.

BAUER, M., B. JANOTOVÁ a J. KRÁSA. Modelování ztráty půdy ve velkých povodích a testování vhodných postupů. In: ŽDÍMAL, V., ed. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Mikulov, 2011-11-24/2011-11-25. Brno: Nadace Partnerství, o.p.s., 2011. s. 42-49. ISBN 978-80-7375-590-4.

DOSTÁL, T. et al. Posudek na projekční a realizační část FVE Ralsko 1 z pohledu odvodnění prostoru elektrárny a odvedení srážkových vod. [Technická zpráva] 2011. Zpráva č. 1.

KRÁSA, J. et al. Posouzení ohroženosti vodních nádrží v ČR transportem splavenin a erozního fosforu. In: ŽDÍMAL, V., ed. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Mikulov, 2011-11-24/2011-11-25. Brno: Nadace Partnerství, o.p.s., 2011. s. 50-59. ISBN 978-80-7375-590-4.

DOSTÁL, T. et al. Experimentální povodí pro sledování srážko-odtokových, erozních a transportních procesů. In: SLAVÍČKOVÁ, K., M. SLAVÍČEK a B. ŠŤASTNÝ, eds. Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Závěrečný seminář k výzkumnému záměru Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami, Praha, 2011-11-02. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011. s. 38-44. ISBN 978-80-01-04944-0.

DEVÁTÝ, J. et al. Založení experimentálního povodí pro sledování srážko-odtokových, erozních a transportních procesů. In: BOLOM, J. et al., eds. Voda a krajina 2011. Voda a krajina, Praha, 2011-09-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 16-22. ISBN 978-80-01-04876-4.

JANOTOVÁ, B. et al. Experimentální povodí u Býkovického potoka. In: BOLOM, J. et al., eds. Voda a krajina 2011. Voda a krajina, Praha, 2011-09-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 82-89. ISBN 978-80-01-04876-4.