CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.

Publikace: 2001 - 2015

Jáchymová, B. - Krása, J. - Borovec, J.
Comparison of two methods of phosphorus transport modelling in large areas
In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). Göttingen: Copernicus Publications, 2015, ISSN 1607-7962.
Laburda, T. - Schwarzová, P. - Krása, J.
Dlouhodobý výzkum eroze půdy pomocí laboratorního dešťového simulátoru ČVUT v Praze
In: Juniorstav 17. odborná konference doktorského studia, fakulta stavební. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2015, ISBN 978-80-214-5091-2.
Krása, J. - Jáchymová, B. - Bauer, M. - Dostál, T. - Rosendorf, P. - et al.
Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České Republice
In: Vodní nádrže 2015. 2015, s. 43-46. ISBN 978-80-260-8726-7.
Dostál, T. - Krása, J. - Bauer, M. - Strouhal, L. - Jáchymová, B. - et al.
Flash floods, soil erosion and sediment transport under climate change as threat for residents and infrastructure – assessment for scale of the Czech Republic
In: CONGRESS MATERIALS - 7th Congress of the European Society for Soil Conservation. 2015, p. 43. ISBN 978-5-9906787-0-5.
Krása, J. - Kavka, P. - Křížek, P. - Bek, S. - Žížala, D. - et al.
Možnosti nového modelu Atlas EROZE, nástroje pro projektování společných zařízení v pozemkových úpravách
In: Praktické využití GIS v zemědělství a lesnictví. 2015, ISBN 978-80-7509-250-2.
Krása, J. - Dostál, T. - Středová, H. - Štěpánek, P. - Hanel, M. - et al.
Recent and future rainfall erosivity in the Czech Republic and its impact on sediment transports and erosion risks
In: CONGRESS MATERIALS - 7th Congress of the European Society for Soil Conservation. 2015, p. 121-122. ISBN 978-5-9906787-0-5.
Krása, J. - Středová, H. - Štěpánek, P. - Hanel, M. - Dostál, T. - et al.
Recent and future rainfall erosivity on the territory of the Czech Republic
In: Geophysical Research Abstracts, Volume 17, (Memory stick). Göttingen: Copernicus Publications, 2015, art. no. 7714, ISSN 1607-7962.
Jáchymová, B. - Krása, J.
Transport rozpuštěného fosforu
In: GIS a životní prostředí 2015. 2015, díl 1, čl. č. 12, s. 16. ISBN 978-80-01-05717-9.
Vláčilová, M. - Kaiser, A. - Krása, J.
Využití dat vysokého rozlišení pro modelování erozních procesů na strmých svazích
In: GIS a životní prostředí 2015. 2015, díl 1, s. 29. ISBN 978-80-01-05717-9.
Krása, J. - Vláčilová, M. - Žížala, D.
Využití pozemní stereofotogrammetrie a UAV pro monitoring projevů vodní eroze
In: Praktické využití GIS v zemědělství a lesnictví. 2015, ISBN 978-80-7509-250-2.
Bek, S. - Křížek, P. - Krása, J. - Kavka, P. - Novotný, I. - et al.
Atlas - Eroze
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014.
Krása, J. - Jáchymová, B. - Bauer, M. - Bečička, M.
Atlas trasportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky
[Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)]. 2014.
Krása, J. - Jáchymová, B. - Bauer, M. - Dostál, T. - David, V. - et al.
Atlas trasportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky
[Jiná mapa (nesplňující podmínky RIV)]. 2014.
Dostál, T. - Krása, J. - Hoesl, R. - Strauss, P. - Bauer, M. - et al.
Comparison of changes in land use and land pattern in the Czech Republic and Austria and their effects on rainfall-runoff relation, soil erosion and sediment transport processes
In: Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting. Berlin: Humbolt Universität Berlin, 2014, vol. 1, p. 85-86.
Kavka, P. - Vláčilová, M. - Devátý, J. - Dostál, T. - Krása, J.
COMPARISON OF SOIL EROSION RILLS IDENTIFICATION BY MATHEMATICAL MODELS AND AERIAL PHOTOGRAPHS
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 521-528. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-18-6.
Středová, H. - Krása, J. - Štěpánek, P. - Novotný, I.
Comparison of two methods of erosive rains determination
In: Contributions to Geophysics and Geodesy. 2014, vol. 44, no. 3, p. 253-269. ISSN 1335-2806.
Zumr, D. - Dostál, T. - Krása, J. - Rosendorf, P. - Fiala, D. - et al.
Experimental Determination of Flood Wave and Sediment Flow Transformation in a Small Regulated Stream in Agriculture Catchment
In: European Geosciences Union General Assembly 2014. 2014, art. no. 6442,
Bauer, M. - Kavka, P. - Janotová, B. - Krása, J. - Dostál, T. - et al.
EXPERIMENTAL RESEARCH OF SOIL EROSION PROCESSES IN THE CZECH REPUBLIC
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 131-138. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-18-6.
Zumr, D. - Dostál, T. - Krása, J. - Devátý, J. - Rosendorf, P. - et al.
Experimentální sledování transformace povodňové vlny a mobility sedimentu upraveným korytem na zemědělském povodí
In: Sborník příspěvků ze semináře Adolfa Patery 2014 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích". Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014, s. 157-164. ISBN 978-80-02-02574-0.
Vláčilová, M. - Kavka, P. - Krása, J.
GIS NÁSTROJ USLE THRESHOLD A JEHO VYUŽITÍ PRO IDENTIFIKACI EROZNĚ OHROŽENÝCH MÍST, SPADAJÍCÍCH MIMO PLATNOST USLE
In: Voda a krajina 2014. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2014, s. 195-204. ISBN 978-80-01-05533-5.
Davidová, T. - Jáchymová, B. - David, V. - Bauer, M. - Dostál, T. - et al.
Měření vodní eroze pomocí dešťového simulátoru
In: Voda a krajina 2014. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2014, s. 49-59. ISBN 978-80-01-05533-5.
Ansorge, L. - Krása, J.
Možnosti využití výsledků projektu QI102A265 „Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod“ při plánování v oblasti vod
In: Vodní hospodářství. 2014, roč. 2014, č. 4/2014, s. 5-9. ISSN 1211-0760.
Kadlec, V. - Dostál, T. - Vrána, K. - Kavka, P. - Krása, J. - et al.
Navrhování technických protierozních opatření
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014.
Dostál, T. - Krása, J. - Mgr. Rosendorf, P. - Bauer, M. - Jáchymová, B. - et al.
Ohrožení obyvatelstva, infrastruktury a kvality vody povrchovým odtokem a transportem splavenin ze zemědělských pozemků
In: Vodni toky 2014. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2014, s. 158-163. ISBN 978-80-7458-062-8.
Janotová, B. - Krása, J. - Borovec, J. - Bauer, M.
PHOSPHORUS TRANSPORT MODELLING BY WATEM/SEDEM USING EXPERIMENTAL DATA
In: 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Conference Proceedings vol. II. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2014, p. 485-492. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-18-6.
Krása, J. - Středová, H. - Dostál, T. - Novotný, I.
Rainfall erosivity research on the territory of the Czech Republic
In: Mendel a bioklimatologie. 2014, ISBN 978-80-210-6983-1.
Kavka, P. - Neumann, M. - Krása, J. - Dostál, T. - Bauer, M. - et al.
Relationship between size of a field plot and measured soil loss
In: European Geosciences Union General Assembly 2014. 2014,
Dostál, T. - Krása, J. - Rosendorf, P. - Hanel, M. - Bauer, M. - et al.
Risk of the residents, infrastructure and water bodies by flash floods and sediment transport in relation to land use - assessment in the scale of the Czech Republic
In: Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting. Berlin: Humbolt Universität Berlin, 2014, vol. 1, p. 84-85.
Zumr, D. - Dostál, T. - Krása, J. - Kavka, P. - Janotová, B. - et al.
Runoff, sediment and Nutrient Transport Processes on Multiple Scales
In: Presentations of kick-off meeting of Cost action ES1306. 2014,
Středová, H. - Štěpánek, P. - Krása, J. - Novotný, I.
Stanovení faktoru erozní účinnosti deště v éře automatizovaného měření srážek
In: Úroda. 2014, roč. 62, č. 12, s. 429-432. ISSN 0139-6013.
Krása, J. - Vláčilová, M. - Žížala, D. - Dostál, T.
Using remote sensing for monitoring of soil degradation by erosion in the Czech Republic
In: Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting. Berlin: Humbolt Universität Berlin, 2014, vol. 1, art. no. 0687, p. 233.
Krása, J. - Vláčilová, M. - Žížala, Daniel - Dostál, T.
Using remote sensing for monitoring of soil degradation by erosion in the Czech Republic
In: Proceedings of the Global Land Project 2nd Open Science Meeting. Berlin: Humbolt Universität Berlin, 2014, vol. 1, art. no. 0687, p. 233.
Vláčilová, M. - Krása, J. - Kavka, P.
Using remote sensing for volumetric analyses of soil degradation by erosion
In: European Geosciences Union General Assembly 2014. 2014,
Dostál, T. - Krása, J. - Kavka, P. - Vrána, K. - Devátý, J. - et al.
Využití dat a nástrojů GIS a simulačních modelů k navrhování TPEO
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2014.
Vláčilová, M. - Krása, J. - Kavka, P.
VYUŽITÍ GIS PRO OBJEMOVOU ANALÝZU AKTUÁLNÍHO EROZNÍHO POŠKOZENÍ POZEMKU
In: GIS a životní prostředí 2014 - sborník abstraktů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, s. 31. ISBN 978-80-01-05498-7.
Laburda, T. - Schwarzová, P. - Veselá, J. - Kopecká, P. - Krása, J.
Využití laboratorního dešťového simulátoru ČVUT v dlouholetém výzkumu eroze půdy
In: Sborník příspěvků ze semináře Adolfa Patery 2014 na téma "Extrémní hydrologické jevy v povodích". Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014, s. 97-104. ISBN 978-80-02-02574-0.
Janotová, B. - Krása, J.
VÝVOJ ZRNITOSTNÍHO SLOŽENÍ SMYVU BĚHEM SRÁŽKO-ODTOKOVÉ UDÁLOSTI
In: Sborník anotací konference Juniorstav 2014. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014, s. 258. ISBN 978-80-214-4851-3.
Janotová, B. - Krása, J.
VÝVOJ ZRNITOSTNÍHO SLOŽENÍ TRANSPORTOVANÉHO MATERIÁLU A KONCENTRACE EROZNÍHO FOSFORU VE SMYVU BĚHEM SRÁŽKO ODTOKOVÝCH UDÁLOSTÍ
In: Krajinné inženýrství 2014. Praha: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSKI, 2014, s. 134-142. ISBN 978-80-87384-06-0.
Krása, J.
ZANÁŠENÍ NÁDRŽÍ V ČR
In: GIS a životní prostředí 2014 - sborník abstraktů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, ISBN 978-80-01-05498-7.
Bauer, M. - Krása, J. - Janotová, B.
ZANÁŠENÍ VODNÍCH NÁDRŽÍ SPLAVENINAMI - MODELOVÁNÍ, KVANTIFIKACE A MOŽNOSTI OCHRANY
In: Juniorstav 2014 Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014, díl 1, s. 253. ISBN 978-80-214-4851-3.
Laburda, T. - Schwarzová, P. - Kopecká, P. - Veselá, J. - Krása, J.
12 let experimentálního výzkumu eroze půdy na laboratorním dešťovém simulátoru ČVUT
In: Voda a krajina 2014. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2014, s. 103-113. ISBN 978-80-01-05533-5.
Laburda, T. - Schwarzová, P. - Veselá, J. - Krása, J.
12 let měření na Laboratorním dešťovém simulátoru
In: GIS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - sborník odborné konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2014, s. 22. ISBN 978-80-01-05498-7.
Bek, S. - Křížek, P. - Krása, J. - Kavka, P. - Dostál, T.
Atlas EROZE 0.1
[Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2013.
Krása, J.
Eroze v české krajině a ohrožení vodních nádrží
In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství - sborník příspěvků konference. Brno: nadace Partnerství, o.p.s., 2013, ISBN 978-80-7375-748-9.
Rosendorf, P. - Hejzlar, J. - Krása, J.
Eutrophication of inland water and phosphorus source apportionment – Different tools according the Nitrate Directive and Water Framework Directive
In: Land Use and Water Quality - Reducing Effects of Agriculture. 2013, s. 84.
Dostál, T. - Zumr, D. - Rosendorf, P. - Strauss, P. - Říha, V. - et al.
Experimentální zjištění míry transformace povodňové a látkové vlny v upraveném korytě malého vodního toku
2013, roč. 2013, č. 11/2013, s. 373-378.
Kavka, P. - Krása, J. - Vláčilová, M.
Generování odtokových drah na DMT reprezentovaném TIN
In: Stavební obzor. 2013, č. 10, s. 258-261. ISSN 1805-2576.
Krása, J. - Rosendorf, P. - Hejzlar, J. - Borovec, J. - Dostál, T. - et al.
Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2013.
Krása, J. - Dostál, T. - Rosendorf, P. - Hejzlar, J. - Borovec, J.
Metodika hodnocení ohroženosti vodních nádrží eutrofizací způsobenou přísunem erozního fosforu
In: Vodní nádrže 2013. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2013, díl 1, čl. č. 70, s. 70-72.
Devátý, J. - Dostál, T. - Krása, J.
Modeling of rainfall-runoff and soil erosion processes in various scales and using various DEM – assessment of effects
In: 8th IAG International Conference on Geomorphology. 2013,
Bauer, M. - Krása, J.
Modelování erozních a transportních procesu velkých povodí s pomocí GIS
In: DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V GEOINFORMATICE, KARTOGRAFII A DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013, díl 1, s. 12-18. ISBN 978-80-01-05352-2.
Bauer, M. - Krása, J. - Janotová, B.
Modelování vlivu plošných protierozních opatření ve velkých povodích na ztrátu půdy a na zanášení vodních útvarů splaveninami
In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství - sborník příspěvků konference. Brno: nadace Partnerství, o.p.s., 2013, ISBN 978-80-7375-748-9.
Bauer, M. - Kavka, P. - Vláčilová, M. - Krása, J. - Strouhal, L.
Modernizace a kalibrace mobilního dešťového simulátoru
In: Stavební obzor. 2013, roč. 2013, č. 05, s. 137-142. ISSN 1805-2576.
Vláčilová, M. - Krása, J.
Monitoring erozního poškození půd a projevů eroze pomocí metod DPZ
In: Voda a krajina 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013, s. 311-319. ISBN 978-80-01-05318-8.
Krása, J.
MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD A PROJEVŮ EROZE POMOCÍ METOD DPZ (QJ1330118)
In: Vodohospodářské fórum 2013 - sborník abstraktů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05247-1.
Vláčilová, M. - Krása, J. - David, V. - Kavka, P.
Monitoring erozního poškození půd pomocí metod DPZ
In: DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V GEOINFORMATICE, KARTOGRAFII A DÁLKOVÉM PRŮZKUMU ZEMĚ. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013, díl 1, s. 121-130. ISBN 978-80-01-05352-2.
David, V. - Davidová, T. - Dostál, T. - Koudelka, P. - Krása, J. - et al.
Povodňové charakteristiky malých povodí
[Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013. LD11031/2013. 75 s.
Kavka, P. - Devátý, J. - Bauer, M. - Dostál, T. - Krása, J.
Soil erosion modeling in Czech Republic - computer models in various scales
In: 13th International Multidisciplinaty Scientific Geoconference SGEM 2013, Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013, p. 669-676. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-02-5.
Krása, J. - Dostál, T. - Bauer, M. - Janotová, B. - Rosendorf, P.
Sources of sediment in catchments and its eutrophication potential
In: European Geoscience Union General Assembly 2013. 2013,
Dostál, T. - Krása, J.
Studie transportu splavenin ze zemědělských ploch do hydrografické sítě, jeho negativních dopadů a možnosti ochranných opatření
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2013. 79 s.
Janotová, B. - Krása, J.
TRANSPORT PŮDNÍCH ČÁSTIC A VYBRANÝCH ŽIVIN BĚHEM SRÁŽKO-ODTOKOVÝCH EXPERIMENTŮ
In: Voda a krajina 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2013, s. 135-144. ISBN 978-80-01-05318-8.
Janotová, B. - Krása, J.
VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU POVRCHOVÉHO ODTOKU A TRANSPORTU FOSFORU BĚHEM SYNTETICKÝCH SRÁŽKO-ODTOKOVÝCH UDÁLOSTÍ
In: Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013, ISBN 978-80-214-4670-0.
Bauer, M. - Krása, J. - Janotová, B. - Dostál, T.
Zanášení vodních útvarů stojatých povrchových vod splaveninami – kvantifikace zdrojů a možnosti ochrany
In: Vodní Toky 2013. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2013, díl 1, s. 176-181. ISBN 978-80-7458-048-2.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Klik, A. (poř.) - Strohmeier, S. (poř.) - Bauer, M. (poř.) - et al.
Application of soil erosion models for evaluating efficiency of mitigation measures
[Pořádání workshopu]. 2012.
Dostál, T. - Krása, J. - Rosendorf, P. - Bauer, M. - Janotová, B. - et al.
Assessment of sediment load of water bodies in the Czech Republic and its correspondence to goals of Water framework directive
In: Magdeburger Gewasserschutzseminar 2012 - Die Elbe und ihre Sedimente. Magdeburg: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, 2012, p. 124-125.
Dostál, T. (poř.) - Bauer, M. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Klik, A. (poř.) - Strohmeier, S. (poř.)
Determination of soil susceptibility to erosion for different land-use systems
[Pořádání workshopu]. 2012.
Devátý, J. - Krása, J.
Dostupnost údajů o objemu nádrží v ČR z existujících datových zdrojů
In: Konference krajinné inženýrství 2012. Praha: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSKI, 2012, s. 153-157. ISBN 978-80-87384-03-9.
Krása, J.
Empirické modely vodní eroze v ČR
In: Vodohospodářské fórum 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 12. ISBN 978-80-01-05066-8.
Borovec, J. - Jan, J. - Hejzlar, J. - Krása, J. - Rosendorf, P.
Eutrofizační potenciál erozních částic v nádržích
In: Konference Vodní nádrže 2012. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2012, díl 1, s. 57-61.
Janotová, B. - Krása, J. - Kavka, P. - Davidová, T. - Bauer, M.
Hodnocení transportu živin při srážko -odtokových a erozních událostech
In: Konference krajinné inženýrství 2012. Praha: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSKI, 2012, s. 140-145. ISBN 978-80-87384-03-9.
Krása, J.
Laboratorní měřič velikosti kapek
[Funkční vzorek]. 2012.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Strouhal, L. - Janotová, B. - et al.
Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Hamry
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2012.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Strouhal, L. - Janotová, B. - et al.
Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Rozkoš
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2012.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Strouhal, L. - Janotová, B. - et al.
Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Seč
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2012.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Strouhal, L. - Janotová, B. - et al.
Mapa transportu splavenin a zanášení nádrží v povodí VN Vrchlice
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2012.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Strouhal, L. - Janotová, B. - et al.
Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Hamry
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2012.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Strouhal, L. - Janotová, B. - et al.
Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Rozkoš
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2012.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Strouhal, L. - Janotová, B. - et al.
Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Seč
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2012.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Strouhal, L. - Janotová, B. - et al.
Mapa ztráty půdy a transportu splavenin do vodních toků v povodí VN Vrchlice
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2012.
Zumr, D. - David, V. - Devátý, J. - Dostál, T. - Krása, J. - et al.
Measuring the runoff and sediment transport on an experimental agriculture catchment
In: Magdeburger Gewasserschutzseminar 2012 - Die Elbe und ihre Sedimente. Magdeburg: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, 2012, p. 182-183.
Davidová, T. - Dostál, T. - David, V. - Krása, J. - Kavka, P. - et al.
Methodology of C factor verification in conditions of the Czech Republic
In: Geophysical Research Abstracts, Volume 14, (Memory stick). Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2012, ISSN 1607-7962.
Bauer, M. - Krása, J. - Janotová, B.
Modelování ztráty půdy a erozního fosforu v ČR
In: Young Scientist 2012. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2012, čl. č. 9, ISBN 978-80-553-0904-0.
Dostál, T. - Krása, J.
Nový pohled na definici přípustné ztráty půdy
In: Konference krajinné inženýrství 2012. Praha: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSKI, 2012, s. 164-169. ISBN 978-80-87384-03-9.
Janeček, M. - Kovář, P. - Kubátová, E. - Kudrnáčová, M. - Procházková, E. - et al.
Ochrana zemědělské půdy před erozí
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2012.
Dostál, T. - Krása, J. - Vrána, K. - Kavka, P. - Devátý, J. - et al.
Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2012. 4. 92 s.
Kavka, P. - Dostál, T. - Davidová, T. - David, V. - Vrána, K. - et al.
Polní dešťový simulátor
[Funkční vzorek]. 2012.
David, V. - Davidová, T. - Strouhal, L. - Koudelka, P. - Zumr, D. - et al.
Povodňové charakteristiky malých povodí
[Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. LD11031/2012. 83 s.
Zumr, D. - Dostál, T. - Devátý, J. - Krása, J.
Retenční kapacita a srážko odtokové vztahy na zemědělsky využívaném povodí
In: Vodní toky 2012. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2012, díl 1, čl. č. 32, s. 174-178. ISBN 978-80-7458-029-1.
Zumr, D. - Dostál, T. - David, V. - Devátý, J. - Koudelka, P. - et al.
Sediment and nutrient transport as a reaction to heavy rainfalls on small agricultural catchment
In: 9th International Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. Vienna: Universität für Bodenkultur Wien, 2012, art. no. 14844, ISBN 978-3-200-02862-3.
Janotová, B. - Kavka, P. - Davidová, T. - David, V. - Bauer, M. - et al.
Sledování srážko-odtokových vztahů a množství živin v půdě na povodí Býkovického potoka
In: Voda a krajina 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, s. 99-106. ISBN 978-80-01-05107-8.
Krása, J. - Dostál, T. - Bauer, M. - Janotová, B. - Strouhal, L. - et al.
SOIL EROSION AND SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES AS IMPORTANT NON-POINT POLLUTION SOURCES IN THE CZECH REPUBLIC
In: 9th International Symposium on Ecohydraulics 2012 Proceedings. Vienna: Universität für Bodenkultur Wien, 2012, art. no. 13012_2, ISBN 978-3-200-02862-3.
Zumr, D. - Dostál, T. - Sobotková, M. - Krása, J.
Studium srážko odtokových vztahů na nově založeném experimentálním zemědělském povodí
In: Workshop Adolfa Patery - extrémní hydrologické jevy v povodích. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2012, s. 259-266. ISBN 978-80-02-02423-1.
Janotová, B. - Krása, J.
THE RESEARCH OF VEGETATION INFLUENCE ON THE NUTRIENTS TRANSPORT FROM THE SOIL DURING RAINFALL-RUNOFF EVENTS
In: UCOLIS 2012. Praha: ČZU Praha, 2012, čl. č. 3, ISBN 978-80-213-2336-0.
Bauer, M. - Krása, J. - Janotová, B.
Vliv kombinace datových zdrojů v příhraničních oblastech na modelování ztráty půdy a erozního fosforu
In: Magdeburger Gewasserschutzseminar 2012 - Die Elbe und ihre Sedimente. Magdeburg: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, 2012, s. 84-88.
Dostál, T. - Krása, J. - Dočkal, M. - Zumr, D. - Davidová, T. - et al.
Vliv očekávaných klimatických změn na půdy v ČR a hodnocení jejich produkční funkce
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2012. 1. 55 s.
Hejzlar, J. - Borovec, J. - Krása, J. - Rosendorf, P.
Vliv vnějšího a vnitřního zatížení fosforem na eutrofizaci nádrží ČR
In: Konference Vodní nádrže 2012. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2012, díl 1, čl. č. 13, s. 62.
Krása, J.
Využití GIS ve vodním hospodářství a přehled dostupných software
[Nepublikovaná přednáška]. VRV, a.s.. 2012-04-23.
Krása, J.
Využití podrobné erozní mapy ČR
[Nepublikovaná přednáška]. VRV, a.s.. 2012-06-20.
Janotová, B. - Krása, J. - Dvořáková, T. - Kavka, P. - David, V. - et al.
Výzkum vlivu přítomnosti vegetace a způsobu obdělávání na erozní procesy v experimentálním povodí Býkovického potoka
In: Young Scientist 2012. Košice: Stavebná fakulta TÚ, 2012, čl. č. 43, ISBN 978-80-553-0904-0.
Krása, J. - Janotová, B. - Bauer, M. - Dostál, T.
Zdroje splavenin v povodí vodních útvarů stojatých vod, možnosti jejich kvantifikace a návrhu ochranných opatření
In: Vodní toky 2012. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, 2012, díl 1, s. 162-167. ISBN 978-80-7458-029-1.
Krása, J. - Janotová, B. - Bauer, M. - Dostál, T. - Rosendorf, P. - et al.
Zdroje splavenin v povodích a jejich eutrofizační potenciál
In: Konference Vodní nádrže 2012. Brno: Povodí Moravy, s.p., 2012, díl 1,
Dostál, T. - Krása, J. - Devátý, J.
Application of GIS based tools for soil erosion control measures in large areas
In: Innovative Strategies and Policies for Soil Conservation - 6th internartional congress of ESSC. Athens: National Agricultural Research Foundation, 2011, p. 32. ISBN 978-960-88296-9-5.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Schwarzová, P. (poř.) - Klik, A. (poř.) - Strohmeier, S. (poř.)
Application of soil erosion models for evaluating efficiency of mitigation measures
[Pořádání workshopu]. 2011.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Klik, A. (poř.) - Strohmeier, S. (poř.)
Determination of soil susceptibility to erosion for different land-use systems
[Pořádání workshopu]. 2011.
David, V. - Krása, J.
Discharge regime assessment for purposes of reservoir sediment trap efficiency estimation
In: Geophysical Research Abstracts, Volume 13, 2011 (Memory stick). Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2011, p. 1. ISSN 1029-7006.
Dostál, T. - Devátý, J. - Zumr, D. - Vrána, K. - Krása, J. - et al.
Experimentální povodí pro sledování srážko-odtokových, erozních a transportních procesů
In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 38-44. ISBN 978-80-01-04944-0.
Janotová, B. - Bauer, M. - Dvořáková, T. - Kavka, P. - Krása, J.
Experimentální povodí u Býkovického potoka
In: Voda a krajina 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, s. 82-89. ISBN 978-80-01-04876-4.
Dostál, T. - Krása, J.
GIS & remote sensingffin the water management
In: Reservoir management & flood control. Application of GIS & remote sensing in water management.. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, art. no. 1, p. 1-40.
Krása, J.
Lecture 3 - Remote sensing in the water management
[Unpublished Lecture]. Embassy of the Socialist Republic of Vietnam. 2011-01-18.
Kavka, P. - Dvořáková, T. - Zumr, D. - David, V. - Krása, J.
Měření povrchového odtoku a eroze sedimentů na terénních experimentálních plochách
In: Stavební obzor. 2011, roč. 20, č. 4, s. 114-118. ISSN 1210-4027.
Krása, J. - Dostál, T.
Metody navrhování protierozních opatření pro různá měřítka území
In: Navrhování technických protierozních opatření. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2011, s. 1-10.
Bauer, M. - Janotová, B. - Krása, J.
Modelování ztráty půdy ve velkých povodích a testování vhodných postupů
In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Brno: nadace Partnerství, o.p.s., 2011, s. 42-49. ISBN 978-80-7375-590-4.
Fiala, D. - Rosendorf, P. - David, V. - Dvořáková, T. - Krása, J.
Modelový výpočet hydrologické odezvy pro potřeby zpřesnění odnosu fosforu ze zemědělského mikropovodí
In: Hydrologie malého povodí 2011. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AVČR, 2011, s. 85-92. ISBN 978-80-02-02290-9.
Vrána, K. - Dostál, T. - Krása, J.
Navrhování a dimenzování technických prvků protierozní ochrany
In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 223-232. ISBN 978-80-01-04944-0.
Dostál, T. (poř.) - Koudelka, P. (poř.) - Vokurka, A. (poř.) - Krása, J. (poř.)
Navrhování technických protierozních opatření
[Pořádání konference]. 2011.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Vokurka, A. (poř.) - Koudelka, P. (poř.)
Navrhování technických protierozních opatření
[Pořádání workshopu]. 2011.
Dostál, T. - Krása, J. - Vrána, K. - Kavka, P. - Devátý, J.
Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření
[Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. 3. 145 s.
Dvořáková, T. - Kavka, P. - Krása, J. - David, V. - Bolom, J.
Posouzení erozních procesů na pozemku v experimentálním povodí Býkovice
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, díl 1, s. 60-67. ISBN 978-80-01-04791-0.
Krása, J. - Dostál, T. - Bauer, M. - Janotová, B. - David, V. - et al.
Posouzení ohroženosti vodních nádrží v ČR transportem splavenin a erozního fosforu
In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Brno: nadace Partnerství, o.p.s., 2011, s. 50-59. ISBN 978-80-7375-590-4.
Dostál, T. - Krása, J. - Koudelka, P. - Bauer, M. - Veselá, J.
Posudek na projekční a realizační část FVE Ralsko 1 z pohledu odvodnění prostoru elektrárny a odvedení srážkových vod
[Technická zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. 1. 59 s.
David, V. - Davidová, T. - Strouhal, L. - Koudelka, P. - Zumr, D. - et al.
Povodňové charakteristiky malých povodí
[Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. LD11031/2011. 59 s.
Dostál, T. - Satrapa, L. - Valenta, P. - Krása, J. (ed.)
Reservoir management & flood control. Application of GIS & remote sensing in water management.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. 80 p.
Krása, J. - Dostál, T. - Hejzlar, J.
Sediment from agricultural catchments as a source of phosphorus loads
In: Geophysical Research Abstracts, Volume 13, 2011 (Memory stick). Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2011, art. no. 1, p. 1. ISSN 1029-7006.
Dostál, T. - Krása, J. - Devátý, J. - Kavka, P.
Testování datových zdrojů a výpočetních metod pro posouzení erozní ohroženosti a navrhování technických protierozních opatření v různých měřítcích
In: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství. Brno: nadace Partnerství, o.p.s., 2011, s. 50-59. ISBN 978-80-7375-590-4.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Dvořáková, T. - Koudelka, P. - et al.
Určení podílu erozního fosforu na eutrofizaci ohrožených útvarů stojatých povrchových vod
[Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. 2011-01. 81 s.
Dostál, T. - Krása, J. - Vrána, K. - Novotný, I.
Vliv liniových prvků v krajině na vznik povrchového odtoku a erozních procesů
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011, s. 53-59. ISBN 978-80-01-04791-0.
Dostál, T. - Krása, J. - Devátý, J. - Zumr, D. - Kroulík, M.
Vyhodnocení erozní ohroženosti pozemku LPIS č.1003/4 v k.ú. Ruda a posouzení vztahu mezi erozní ohrožeností a půdními charakteristikami
[Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. 1. 69 s.
Janotová, B. - Bauer, M. - Davidová, T. - Kavka, P. - David, V. - et al.
Výzkum eroze na experimentálních plochách Býkovického potoka
In: Revitalizace vodního systému krajina a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2011. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2011, s. 68-74. ISBN 978-80-01-04944-0.
Dostál, T. (poř.) - Satrapa, L. (poř.) - Krása, J. (poř.)
Water Resources Management & Natural Disaster Prevention
[Pořádání workshopu]. 2011.
Devátý, J. - Dostál, T. - Krása, J. - David, V. - Koudelka, P. - et al.
Založení experimentálního povodí pro sledování srážko-odtokových, erozních a transportních procesů
In: Voda a krajina 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, s. 16-22. ISBN 978-80-01-04876-4.
Krása, J. - Dostál, T.
Analýza vhodných GIS asistovaných postupů ke stanovení parametrů USLE z digitálních dat
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010, s. 55-60. ISBN 978-80-01-04531-2.
Krása, J.
Empirické modely vodní eroze v ČR - nástroje, data, možnosti a rizika výpočtů
[Docentská habilitační práce]. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2010. 158 s.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Erozní mapa ČR a její využití
In: Vodní hospodářství. 2010, roč. 2010, č. 2, s. 28-31. ISSN 1211-0760.
David, V. - Dvořáková, T. - Krása, J.
Flood Predictions in Small Ungauged Catchments
In: Looking at catchments in colors - Debating new ways of generating and filtering information in hydrology. Luxemburk: CRP - Gabriel Lippmann, 2010, p. 161.
Vrána, K. - David, V. - Dočkal, M. - Dostál, T. - Koudelka, P. - et al.
Kvalita vody v Máchově jezeře, analýza příčin a návrhy opatření
In: Konference Krajinné inženýrství 2010. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2010, s. 101-108. ISBN 978-80-903258-9-0.
Krása, J. - Dostál, T.
Mapa erozní ohroženosti povodí Kouby
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2010.
Krása, J.
Mapa erozní ohroženosti povodí VN Římov
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2010.
Krása, J. - Dostál, T.
Mapa transportu splavenin v povodí VN Římov
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2010.
Bek, S. - Ježek, J. - Krása, J.
Mapping Rainfall Erosivity using Weather Radar Data
In: 10th International Precipitation Conference - book of abstracts. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2010, p. 48.
Dostál, T. - Krása, J.
METODY PRO ODHAD TRANSPORTU SEDIMENTU ZE ZEMĚDĚLSKÝCH POVODÍ DO VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ
In: CYANOBAKTERIE 2010. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2010, s. 43-52. ISBN 978-80-86188-33-1.
Dostál, T. - Krása, J. - Novotný, I. - Kristenová, H.
Odhad transportu znečištění do VN Orlík z plošných zdrojů
In: Revitalizace Orlické nádrže 2010. České Budějovice: Biologické centrum AVČR, v.v.i., 2010, díl 1, s. 29-37. ISBN 978-80-254-9014-3.
Krása, J.
Pasivní bodový vzorkovač vody a plavenin
In: Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2010, roč. 2010, č. 02, s. 17-19. ISSN 0322-8916.
Krása, J. - Dostál, T.
Plošné zdroje fosforu v povodí vodní nádrže Orlík a její eutrofizace - otevřená odpověď
In: Vodní hospodářství. 2010, roč. 60, č. 11, s. 321-322. ISSN 1211-0760.
David, V. - Krása, J.
Povodňová rizika v malých povodích
In: Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010, s. 1-8. ISBN 978-80-248-2171-9.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K. - Plocek, J.
Predicting spatial patterns of sediment delivery and impacts of land-use scenarios on sediment transport in Czech catchments
In: Land Degradation and Development. 2010, vol. 21, no. 4, p. 367-375. ISSN 1085-3278.
Krása, J. - Dostál, T. - David, V. - Kavka, P.
Rainfall-runoff study of Khoshi basin (Afghanistan) - case study of hydrological modeling in conditions with very uncertain input data
In: hydropredict 2010 - volume of abstracts. Prague: Charles University, 2010, p. 39.
Krása, J. - Dostál, T. - Dvořáková, T. - Martinec, J. - Strouhal, L. - et al.
Revize definování zranitelných vodních útvarů stojatých vod ohrožených eutrofizací díky plošným zdrojům znečištění v ČR
In: Magdeburský seminář o ochraně vod v Teplicích. Praha: Povodí Ohře, 2010, s. 176-179.
Dostál, T. - Krása, J. - Vrána, K. - David, V. - Dočkal, M. - et al.
Sediment transport and water quality in Machovo Lake
In: Annals of Warsaw University of Life Sciences, Land Reclamation. 2010, vol. 2010, no. 42(1), p. 139-148. ISSN 1898-8857.
Krása, J. (poř.) - Dostál, T. (poř.) - Rosendorf, P. (poř.) - Hejzlar, J. (poř.)
Seminář o transportu fosforu a splavenin
[Pořádání workshopu]. 2010.
Dostál, T. - David, V. - Kavka, P. - Krása, J.
Studie odtokových poměrů v povodí Khoshi
[Výzkumná zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. 1. 115 s. ISBN 978-80-86345-93-2.
Dostál, T. - David, V. - Kavka, P. - Krása, J.
Study of runoff conditions in Khoshi catchment
[Technical Report]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2010. 2. 82 p.
Dostál, T. - Dvořáková, T. - Krása, J. - Vrána, K. - Kadlec, V. - et al.
Technická protierozní opatření - inventarizace, funkce a způsoby navrhování
In: Konference Krajinné inženýrství 2010. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2010, s. 151-157. ISBN 978-80-903258-9-0.
Krása, J. - Rosendorf, P. - Hejzlar, J. - Borovec, J. - Duras, J. - et al.
Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem
In: Konference Krajinné inženýrství 2010. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2010, s. 56-62. ISBN 978-80-903258-9-0.
Krása, J.
Využití ArcGIS pro výuku modelování erozního procesu a transportu sedimentu
In: GIS na ČVUT. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010, s. 59-66.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Erozní procesy a transport sedimentů v povodí Orlické nádrže
In: Revitalizace Orlické nádrže - odborný seminář: sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, s. 106-116. ISBN 978-80-87278-03-1.
David, V. - Krása, J.
Estimating surface roughness using stereophotogrammetry
In: Geophysical Research Abstracts, Volume 11, 2009 (Memory stick). Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2009, p. 1. ISSN 1029-7006.
Dostál, T. - Krása, J.
GIS a životní prostředí
Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2009. 43 s.
Krása, J. - Dostál, T.
Mapa erozní ohroženosti a transportu sedimentu v povodí Máchova jezera
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2009.
Krása, J. - Dostál, T.
Mapa mocnosti sedimentu v Břehyňském rybníce
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2009.
Krása, J. - Dostál, T.
Mapa mocnosti sedimentu v Poselském rybníce
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2009.
Krása, J. - Dostál, T.
Modelování erozní ohroženosti v měřítku České Republiky
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami 2008. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2009, díl 1, s. 10-17. ISBN 978-80-01-04280-9.
Krása, J.
Možnosti využití laserového snímání povrchu pro vodohospodářské účely
In: Vodohospodářské technicko-ekonomické informace. 2009, roč. 2009, č. 6, s. 1-6. ISSN 0322-8916.
Vrána, K. - David, V. - Dočkal, M. - Dostál, T. - Koudelka, P. - et al.
Optimalizace stavu vodních ekosystémů v povodí Robečského potoka II
[Technická zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. 1. 149 s.
Dostál, T. - Krása, J. - Vrána, K.
Potentials of GIS in catchment management and applications in the Czech Republic
In: Water Policy 2009 - Water as a Vulnerable and Exhaustible Resource. Prague: Czech University of Agriculture, 2009, p. 41-43. ISBN 978-80-213-1944-8.
Krása, J. - Dostál, T.
Potentials of mathematical modeling and use of GIS in catchment management and the benefits for theWater Framework Directive fulfilling
In: Geophysical Research Abstracts, Volume 11, 2009 (Memory stick). Katlenburg-Lindau: Copernicus GmbH, 2009, p. 1-2. ISSN 1029-7006.
David, V. - Krása, J. - Koudelka, P. - Strouhal, L. - Dostál, T. - et al.
Povodňová rizika a jejich prevence v malých a středních povodích
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2009. C22-OC189/2009. 170 s.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Dvořáková, T. (poř.) - Schwarzová, P. (poř.) - Martinec, J. (poř.) - et al.
Soil erosion modelling
[Pořádání workshopu]. 2009.
Krása, J.
Soil erosion modelling in the Czech Republic
[Nepublikovaná přednáška]. BOKU Vienna. 2009-11-12.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Využití podrobné erozní mapy CR
In: Sborník/Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2009. Ostrava: TANGER, spol.s r.o, 2009, s. 1-10. ISBN 978-80-87294-00-0.
Janeček, M. - Kadlec, V. - Kovář, P. - Dostál, T. - Krása, J. - et al.
Způsoby navrhování technických protierozních opatření - dílčí zpráva
[Výzkumná zpráva]. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2009. 1. 100 s.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Vrána, K. (poř.)
Landscape engineering
[Pořádání workshopu]. 2008.
Krása, J. - Dostál, T.
Mapa erozní ohroženosti zemědělské půdy v jednotlivých katastrech ČR
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2008.
Krása, J. - Dostál, T.
Mapa rizikových partií zemědělských pozemků ohrožených plošnou a rýhovou erozí pro území České republiky
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2008.
Krása, J. - Dostál, T.
Mapa skutečného průměrného smyvu na pozemcích databáze LPIS 2008 pro území České republiky
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2008.
Krása, J.
metody odvození DMT pro hydrologické analýzy v GIS
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami-sborník vědeckého semináře k výzkumnému záměru MSM6840770002. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2008, s. 106-117. ISBN 978-80-01-03988-5.
Dostál, T. - Vrána, K. - Krása, J. - Jakubíková, A.
Moderní přístupy k řešení protierozní ochrany a omezování transportu sedimentu
In: Krajinné inženýrství 2008. Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2008, s. 60-69. ISBN 978-80-903258-7-6.
Vrána, K. - Dostál, T. - Krása, J. - Jakubíková, A. (ed.)
Moderní přístupy k řešení protierozní ochrany a omezování transportu sedimentu
Pardubice: Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI, 2008. 402 s. ISBN 978-80-903258-7-6.
David, V. - Dočkal, M. - Koudelka, P. - Krása, J. - Dostál, T. - et al.
Povodňová rizika a jejich prevence v malých a středních povodích
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2008. C22-OC189/2007. 127 s.
Krása, J. (poř.) - Dostál, T. (poř.) - Levitus, V. (poř.) - Fojtík, T. (poř.)
Prostorová data a GIS ve vodním hospodářství
[Pořádání workshopu]. 2008.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Revidovaná podrobná mapa ztráty půdy pro území ČR
In: Sborník z 15. ročníku mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2008. Ostrava: Tanger, 2008, ISBN 978-80-254-1340-1.
Dostál, T. - Krása, J.
Sediment transport and land use development in the Czech Republic
In: On-and Off-site environmental impacts of runoff and erosion. Brussels: COST Office, 2008, p. 65.
Bečvář, M. - Dostál, T. - Krása, J.
Sediment transport in the Czech PArt of the Elbe catchment
In: On-and Off-site environmental impacts of runoff and erosion. Brussels: COST Office, 2008, p. 83.
David, V. - Koudelka, P. - Krása, J.
Sestava pro přípravu stereosnímků využitelných k stereofotogrammetrickému vyhodnocení povrchové drsnosti
[Funkční vzorek]. 2008.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Schwarzová, P. (poř.) - Veselá, J. (poř.) - Pavel, M. (poř.)
Soil erosion modeling
[Pořádání workshopu]. 2008.
Dostál, T. - Vrána, K. - Fošumpaur, P. - Satrapa, L. - David, V. - et al.
Strukturovaný přístup k protipovodňové ochraně a prevenci v povodí
1. vyd. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného hospodářství, 2008. 66 s. ISBN 978-80-01-04038-6.
Dostál, T. - Krása, J.
Zpracování podkladů týkajících se erozní ohroženosti vodních útvarů za účelem doplnění plánů oblastí povodí
[Technická zpráva]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2008. 1. 39 s.
Dostál, T. - Vrána, K. - Krása, J.
Aplikace GIS v protierozní ochraně
[Nepublikovaná přednáška]. ČZU Praha, Fakulta životního prostředí. 2007-05-22.
Krása, J.
GIS Idrisi na Fakultě stavební ČVUT v Praze
In: 8. setkání uživatelů Idrisi. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s. 58-66. ISBN 978-80-7375-078-7.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Map of Soil Loss and Sediment Transport for the Czech Republic
In: Off-site impacts of soil erosion and sediment transport. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2007, p. 177. ISBN 978-80-01-03666-2.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Mapa ochranného účinku vegetace na pozemcích databáze LPIS pro území České republiky
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2007.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Mapa ztráty půdy na pozemcích databáze LPIS pro území České republiky
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2007.
Dostál, T. - Vrána, K. - Krása, J. - Jakubíková, A. - Schwarzová, P. - et al.
Metody a způsoby predikce povrchového odtoku, eroze a transportu sedimentu v krajině
[Výzkumná zpráva]. Prague: Czech Technical University, 2007. COST1P04OC634.001. 180 s.
Van Rompaey, A. - Krása, J. - Dostál, T.
Modelling the Impact of Land Cover Changes in the Czech Republic on Sediment Delivery
In: Land Use Policy. 2007, vol. 24, no. 3, p. 576-583. ISSN 0264-8377.
 
Krása, J. - Jakubíková, A. - Nováková, H. - Schwarzová, P. - Dostál, T. - et al.
Modelování erozních a transportních procesů v povodích
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství, 2007, s. 65-72. ISBN 978-80-01-03647-1.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Jakubíková, A. (poř.) - Vrána, K. (poř.)
Off-site impacts of soil erosion and sediment transport
[Pořádání konference]. 2007.
Janeček, M. - Bečvář, M. - Bohuslávek, J. - Dufková, J. - Dumbrovský, M. - et al.
Ochrana zemědělské půdy před erozí
[Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)]. 2007.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Rain Erosivity Distribution in the Czech Republic
In: Geophysical Research Abstracts, Volume 9, 2007. Vienna: European Geosciences Union, 2007, p. 1-2. ISSN 1029-7006.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Revidovaná mapa transportu sedimentu do vodních toků pro území České republiky
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2007.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Revidovaná mapa ztráty půdy ze zemědělské půdy pro území České republiky
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2007.
Klik, A. (poř.) - Dostál, T. (poř.) - Jakubíková, A. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Schwarzová, P. (poř.) - et al.
The research and Modeling of Soil Erosion and Transport processes
[Pořádání workshopu]. 2007.
Dostál, T. - Vrána, K. - Krása, J. - Nováková, H.
Aplikace GIS pro určení množství sedimentu v nádržích
In: Erozní procesy a pozemkové úpravy. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2006,
Krása, J. - David, V. - Dostál, T. - Vrána, K. - Uhlířová, K. - et al.
Geografické informační systémy jako podklad rozhodovacího procesu, zejména pro úkoly krajinného inženýrství
1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2006. 85 s.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Mapa erozního účinku srážek a povrchového odtoku v období 2000-2005 pro území České republiky
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2006.
Krása, J. - Vrána, K. - Dostál, T. - Jakubíková, A.
Mapa ztráty půdy České republiky, vývoj v odhadu erozní účinnosti dešťů
In: Erozní procesy a pozemkové úpravy. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2006,
Dostál, T. - Vrána, K. - Krása, J. - Jakubíková, A. - Schwarzová, P. - et al.
Metody a způsoby predikce povrchového odtoku, eroze a transportu sedimentu v krajině
[Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2006. COST1P04OC634.001. 150 s.
Dostál, T. (poř.) - Krása, J. (poř.) - Nováková, H. (poř.) - Klik, A. (poř.) - Schwarzová, P. (poř.) - et al.
The research and Modeling of Soil Erosion and Transport processes
[Pořádání workshopu]. 2006.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K.
Západní Čechy - duben 2006 - exkurze
[Technická zpráva]. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, 2006. -. 29 s.
Vrána, K. - Dostál, T. - David, V. - Krása, J.
Analýza odtokových poměrů na území Středočeského kraje
In: Vodní hospodářství v krajině. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2005, s. 51-58. ISBN 80-01-03326-0.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K. - Bečvář, M. - Nováková, H.
Aplikace strukturovaného přístupu k hodnocení erozních a transportních procesů v povodích v podmínkách ČR
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2005, s. 44-50. ISBN 80-01-03378-3.
Krása, J. - Dostál, T. - Vrána, K. - David, V. - Uhlířová, K. - et al.
Aplikace strukturovaného přístupu k řešení srážkoodtokových vztahů v povodích v podmínkách ČR
In: Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2005, s. 88-93. ISBN 80-01-03378-3.
Dostál, T. - Krása, J. - Vrána, K.
Mapa intenzity vodní eroze a transportu sedimentu v ČR
In: Vodní hospodářství v krajině. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2005, s. 125-134. ISBN 80-01-03326-0.
Dostál, T. - Krása, J. - Bečvář, M. - Vrána, K.
Mapa transportu sedimentu v povodí VN Brno
[Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)]. 2005.
Dostál,&