CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


SMODERP Line
(2.09.2021 v 09:00)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Aktuality
(2.09.2021 v 09:04)

Cena profesora Bechyně za diplomovou práci

Diplomová práce Ing. Marka Petrejeho obhájená na katedře hydromeliorací a krajinného inženýrství získala pod vedením Doc. Ing. Michala Sněhoty, Ph.D. získala Cenu profesora Bechyně za nejlepší diplomovou práci v kategorii Vodohospodářské a ekologické inženýrství.

Diplomová práce "Mokřadně-extenzivní vegetační střecha se substrátem s příměsí recyklovaných materiálů" experimentálně zkoumá možnosti uplatnění principů cirkulární ekonomiky při výstavbě zelených střech.

Práce je k nahlédnutí zde.

06/2021 - ROZHOVOR S PROF. MILENOU CÍSLEROVOU

Velice zajímavý rozhovor s inspirativním člověkem, první ženou, která na FSv získala profesuru.

Věnuje se zejména základnímu výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a půdní fyziky.

Nejen o tom se doslechnete v rozhovoru:

https://srdcemstavari.cz/profesorka-milena-cislerova-spickova-vedkyne-v-oblasti-hydrologie/

Rozhovor s prof. Milenou Císlerovou | NKC - gender a věda

 


Kalendář akcí
(26.05.2021 v 14:06)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

02/2021 - Rozhovor s Tomášem Dostálem a Miroslavem Bauerem

Téma udržitelného hospodaření s vodou v krajině (a projektu SHui)

Jak hospodařit s vodou, jak podpořit zemědělce a spolupracovat s nimi?

Jak se studenti mohou zapojit do výzkumných aktivit? O tom všem v rozhovoru..

https://srdcemstavari.cz/mezinarodni-projekt-shui/

 

12/2020 - Rozhovor s Martinem Šandou

O moderních trendech v hydrologii.

Tušíte co je to izotopová nebo také forenzní hydrologie?

https://srdcemstavari.cz/moderni-trendy-v-hydrologii/

 

10/2020 - Podcast s vedoucím katedry Tomášem Dostálem

Proč jsme se zabývali povodím Dunaje, co jsme mapovali. O kvalitě vody i plánování v krajině. A také o možné spolupráci.

https://srdcemstavari.cz/evropsky-projekt-katedry-hydromeliorace-a-krajinneho-inzenyrstvi-camaro/

 

06/2020 - Živě na České televizi o suchu i přívalových povodních

Jak je to se suchem, splavováním půdy z polí a stavem zemědělské půdy? Na tyto otázky odpovídal Doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, vedoucí Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství.
 
Rozhovor najdete v čase 51:48.
 

10/2020 - ROZHOVOR S VEDOUCÍM KATEDRY TOMÁŠEM DOSTÁLEM

Povodně a sucho - klimatické extrémy, o spolupráci kateder i o našem odborném zapojení u nás a ve světě...

https://www.vtei.cz/2017/02/rozhovor-s-vedoucim-katedry-hydromelioraci-a-krajinneho-inzenyrstvi-na-fakulte-stavebni-cvut-doc-dr-ing-tomasem-dostalem/

 

10/2020 - ROZHOVOR S MARTINEM DOČKALEM

Geoinženýring zná nástroje, kterými se skokově dá ovlivnit klima na naší planetě. Jeho nejtvrdší forma však může být hodně nebezpečná a jen těžko můžeme odhadnout všechny její důsledky.

Lehká forma geoinženýringu by však mohla pomoci například se suchem, říká krajinný inženýr Martin Dočkal z ČVUT.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/globalni-oteplovani-sucho-geoinzenyring-voda-planeta-zmeny-klimatu.A181211_094921_domaci_onkr

 

 

01/2014 - ROZHOVOR S PROF. MILENOU CÍSLEROVOU

„Věda? To je závislost. Důležité je, aby vás určitý problém nadchl, aby stálo za to, za tím cílem jít, a jít za ním přes všechny překážky. Neříkat, že to nejde.”

https://genderaveda.cz/rozhovor-s-prof-milenou-cislerovou/

 

ROZHOVOR S BÝVALÝM VEDOUCÍM KATEDRY DOC. KARLEM VRÁNOU

https://vodnihospodarstvi.cz/doc-ing-karel-vrana-csc/