CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

12/2022 - Vlivu požáru na fyzikální a hyraulické vlastnosti půdy

Nový článek o vlivu požáru na fyzikální a hyraulické vlastnosti půdy:

Li, T., Jeřábek, J., Winkler, J., Vaverková, M. D., & Zumr, D. (2022). Effects of prescribed fire on topsoil properties: a small-scale straw burning experiment. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 70(4), 450–461. https://doi.org/10.2478/JOHH-2022-0032

8/2022 - Demostrativní experiment pro ČT

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.

2022 - Rozhovor na ČT s A. Vokurkou - možnosti protipovodňových opatření

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.

10/2022 - Setkání vodařských kateder

Ve dnech 13. a 14. 10.2022 se u Jihlavy uskutečnilo setkání vodařských kateder stavebních fakult z Prahy, Brna a Bratislavy.
První den jednání představil situaci partnerských kateder ve výuce, počtu studentů a ekonomické situaci a byly prezentovány nejzajímavější řešené projekty.
Druhý den se pak pod vedením paní Mgr. Petry Doležalové z AOPK ČR konala exkurze na čerstvé revitalizace do CHKO Žďárské vrchy.
Akci provázelo velmi pěkné počasí babího léta a příjemná atmosféra cca dvaceti účastníků.
 

 

 

10/2022 - Péče o rostliny v extrémních podmínkách budovy Drn

Dne 10.10. 2022 se konala již čtvrtá závlahová exkurze pro zájemce z oboru Voda a IŽP,
tentokrát tradičně na velmi pěknou intenzívní zelenou střechu budovy Drn Národní.
O zajímavé odborné informace z pohledu vodního hospodářství,
hospodaření s dešťovou vodou, potenciálu recyklace vody a využití šedé vody a
samozřejmě péče o rostliny v těchto extrémních podmínkách 8. patra a centra Prahy
se postarala paní Hana Pollertová. Moc děkujeme!

 

 

05/2022 - Klima, eroze a dešťové simulátory. O programu AKTION s Tomášem Dostálem

Tomáš Dostál více jak 25 let každý rok organizuje odborný kurz pro
české studenty na Víděňské univerzitě BOKU. Více o celém programu AKTION a
jeho začátcích  spolupráce s prof. Andreasem Klimem zde.

 

 

04/2022 - Moderovaný rozhovor s Tomášem Dostálem na téma voda v krajině

S Tomášem dostálem o vodě v krajině v rámci popularizačního projektu městké knihovny Hradec Králové zde.

 

 

01/2022 - Mikroplasty v půdě s Tomášem Dostálem v časopisu Universitas

Mikroplasty v půdě. Nejsou vidět ale jsou prakticky všude: v organismech lidí i zvířat, ve vzduchu,
ve vodě i v půdě na všech kontinentech. O mikroplastech a jejich koloběhu se můžete dočíst zde.

 

 

12/2021 - O nebezpečích eroze s Tomášem Dostálem v pořadu ČT

Deštově simulátory, eroze a další témata týkajicí se zhoršujicí se situace v krajině byly předmětem
pořadu české televize Tiché hrozby s podtitulem Mizející půda, který naleznete zde.

 

 

12/2021 - O erozi a děšťových simulátorech v Českém rozhlase

O laboratorních a teréních měření s dešťovými simulátory se rozmluvil Ing. Petr Kavka, Ph.D.
spolu s Ing. Michalem Vránou, který nám představí experimentálně vyvíjené zařízení "Mini-Jet".

Rozhovor naleznete zde v čase 6:30.

 

 

11/2021 - Živě na České televizi o mikroplastech v půdě

Jak je to s mikroplasty v půdě, proč se jimi zabýváme, proč až teď?
A jakou úlohu v mezinárodním projektu se 14ti partnery má Katedra hydromeliorací?

 
Dozvíte se v rozhovoru s doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem, vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, zde.
 

 

 

10/2021 - Pohyb mikroplastů v půdě

Model akumulace mikroplastů a jejich zdroje v přírodě? Dozvíte se v krátkém rozhovoru pro Rozhlas Plus zde.

 

 

09/2021 - Rozhovor s profesorkami na ČVUT Fsv

Jak se ke stavařině dostaly? Jak vnímají změny ve svých oborech v průběhu let? Na co při svojí cestě přišly?
Co se snaží předat svým studentům a jaký má být dobrý pedagog?
A co by poradily studentkám aspirujícím na podobnou akademickou kariéru?
 
O tom všem se s námi před budovou Fakulty stavební podělily prof. Milena Císlerová a další zde.

 

 

06/2021 - Rozhovor s profesorkou Milenou Císlerovou

Velice zajímavý rozhovor s inspirativním člověkem, první ženou, která na FSv získala profesuru.
Věnuje se zejména základnímu výzkumu v oblasti podpovrchové hydrologie a půdní fyziky.
Nejen o tom se doslechnete v rozhovoru zde.

 

 

02/2021 - O inovativních metodách udržitelného zásobování vodou

Projekt SHui se zabývá inovativními způsoby zajištění udržitelného zásobování vodou pro zemědělství
v podmínkách Evropy a Číny, a to i s ohledem na klimatické změny. V evropské části je financován
Evropskou komisí v rámci programu Horizon 2020, čínská část je hrazena
Čínským ministerstvem pro vědu a výzkum.
 
V rozhovoru s doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem a Ing. Miroslavem Bauerem, Ph.D. se můžete
o projektu SHui dozvědět více zde.

 

 

12/2020 - O Sledování pohybu vody s Martinem Šandou

Forenzní hydrologie je novým trendem pro sledování pohybu vody v krajině a urbanizovaných prostředích.
V rozhovoru s doc. Ing. Martinem Šandou, Ph.D. se dozvíte vice zde.

 

 

10/2020 - O projektu CAMARO a dalších projektech s Tomášem Dostálem

V rozhovoru s doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem se můžete dozvědět co se lze
na katedře naučit, jak začít spolupracovat na dalších zajímavých projektech a více
o projektu CAMARO zde, který se týká Dunaje, jedné z největších řek v Evropě.

 

 

12/2018 - O geoinženýringu a klimatu s Martinem Dočkalem

O suchu, povodních a klimatu se můžete dočíst v rozhovoru s Ing. Marinem Dočkalem, Ph.D.
zde ve zpravodaji iDNES.

 

 

10/2018 - O Profesním životě Karla Vrány

O profesním životě dlouholétého vedoucího Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství
doc. Ing. Karlem Vránou, CSc. a jeho pohledu na současnou krajinu se můžete dočíst zde.

 

 

02/2017 - Rozhovor s Tomášem dostálem na téma klimatických extrémů

Povodně a sucho, dva opačné klimatické extrémy. Jaká je úloha krajiny v jejich zvládání
a jaká opatření může či by měla společnost realizovat? O tom si můžete přečíst v rozhovoru
s vedoucím Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství doc. Dr. Ing. Tomášem Dostálem zde.