CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 

GIS a pozemkové úpravy

Code: 143GPU
Year: 3
Obligation: Obligatory
Credits: 8
Assessment: Exam
Semester: Summer
Responsible lecturer: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Description: Land consolitadion in the Czech Repubilc - history, process, legislation, designing landscape structures. Introduction to Geoinformatics. Main components of GIS - users, software, systems, hardware. Structure of geodata, basics of data preprocessing, searching the information. Basics og Geodatabases, work with raster and vector oriented systems. GIS in designing and in landscape and water management. Intro into morphological modelling. Digital terrain models, landuse mapping, soil maps, precipitation maps. Available commercial databases nad free sources. Intro into remote sensing.

Lecturers:

MENU:

Požadavky předmětu (zápočet + zkouška)

 

zkouška_01