CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


Calendar
(25.08.2023 v 13:13)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

Landscape Architecture and Environmental Engineering

Code: 143KAZP
Year: 2
Obligation: Obligatory
Credits: 5
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Description: Definition of environment, environment quality. System of natural resources, its using and protection. Basic ecological terminology, ecosystems, landscape dynamics. Relation between civil engineering and environment. Waste management and extraneous substances in ecosystem. Non-economical use of landscape. Environmental protection in the CR and in international context.

Lecturers:

Lectures and data for download

Lectures