CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 

Revitalizace povodí

Code: 143REPO
Year: 5
Obligation: Obligatory
Credits: 4
Assessment: Exam
Semester: Summer
Responsible lecturer: Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Description: Úpravy toků, historie a důvod revitalizací, program revitalizace říčních systémů, vývoj způsobů a metod revitalizací, komplexní řešení povodí, potřeba hodnocení (typy hodnocení), vyhodnocení realizovaných revitalizačních akcí, mokřady a malé vodní nádrže jako součást revitalizace. Návrh revitalizace toku v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení.

Lecturers:

Přednášky a cvičení:

Cvičení podklady: