CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Environmental decision making

Code: 143RPZP
Year: 1
Obligation: Obligatory
Credits: 5
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Description: Rozhodovací metody (jednotlivce, skupiny), ekologické hodnocení, hodnocení rizika, metodika EIA. Během cvičení příklady jedno a vícekriteriálního hodnocení, operační hry.

Lecturers:

/data/files/p%C5%99edm%C4%9Bty/RPZ/Cviceni/BREEAM/Prirucka%20BREEAM.pdf