CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


Calendar
(25.08.2023 v 13:13)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

Soil Contamination and Remediation Technologies

Code: 143SCRT
Year: 1
Obligation: Optional
Assessment: Exam
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Description: This course focuses on interdisciplinary topics on soil contamination and remediation. Topics include: Introduction to soil physics and soil chemistry, impacts of contaminants on the environment, detection methods and soil cleanup.

Lecturers:

Lectures

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Lab report - breakthrough of Rhodamine G in porous column - digital teaching 2020

Introductory presentation

Introductory video

Data file in excel, follow the video below

Calculation video