CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


GISday 2022
(9.11.2022 v 10:30)

23.11. pořádáme GISday - přijďte si poslechnout zajímavé přednášky!


Setkání kateder
(17.10.2022 v 11:02)

Setkání vodařských kateder Prahy, Brna a Bratislavy zde.


Adam Vokurka v ČT24
(25.08.2022 v 14:45)

Rozhovor s Adamem Vokurkou k příležitosti výročí povodní z roku 2002 o možnostech protipovodňových opatření a staveb v záplavových oblastech (čas 21:50) zde.


Reportáž v 90' ČT24
(9.08.2022 v 13:29)

K příležitosti výročí povodní jsme byli součástí reportáže v 90' ČT24 "Povodně 2002: příčiny". Demonstrativní experiment pro Českou televizi začíná v 10:16. Celá reportáž je ke shlédnutí zde.


Nabídka práce
(4.08.2022 v 10:46)

Nabídka práce pro studenty oboru V a Z zde.


O programu AKTION
(4.08.2022 v 10:45)

S Tomášem Dostálem o 
spolupráci s Rakouskou univerzitou
BOKU ve Vídni zde.


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


SMODERP Line
(4.08.2022 v 10:45)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


Calendar
(19.10.2022 v 14:28)

Konference Hydrologie, GIS a ŽP (23.-24.6.2021)

3nd Workshop on soil physics and landscape hydrology - Desná 2021 (6-8.10.2021)

Konference Krajina a voda 2021 (4.-5.11.2021)

Fire Effects on Soils

Code: LTC20001
Principal Investigator: doc. Magdalena Vaverková (MENDELU Brno)
Department's Principal Investigator: Ing. David Zumr, Ph.D.
Co-operation: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta
Start: 2020-06-01
End: 2023-04-23
Research focus: The latest statistics show the increasing trends in the number of fires and related impacts worldwide. The fires are becoming more severe also in the Central Europe. Fires always have an impact on the environment. There is a lack of data on post-fire contaminants in soils and long-term effects of fire. Limitation of using classical analyses of soils is that the compounds present in trace amounts remain undetected and their biological effects remain underestimated. There is a need to search for new, adequate remediation/restoration technologies in this area. The conducted research, which will be carried out in forested and agricultural areas, will allow determination of the impacts of fire on the soil environment and further direction of action towards restoration (including phytoremediation) of the area. The impacts will be evaluated from the physical, chemical and biological perspectives. Concretely a comparative study on the burned and unburned experimental plots will be done to observe the differences in soil hydraulic conductivity, surface hydrophobicity, soil aggregates stability, soil chemical properties related to the pollutants mobility.The optimal restoration method will be proposed with the indication of additives (compost and food waste compost) supporting mobilization and/or immobilization of pollutants, moisture retention in the soil as well as relevant plant species that will support phytoremediation and restoration processes.

Research team members at the departement:

Publications:

LI, T., et al. Effects of prescribed fire on topsoil properties: a small-scale straw burning experiment. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 2022, 70(4), 450-461. ISSN 0042-790X. DOI 10.2478/johh-2022-0032.

WINKLER, J., et al. Significance of Urban Vegetation on Lawns Regarding the Risk of Fire. SUSTAINABILITY. 2021, 13(19), ISSN 2071-1050. DOI 10.3390/su131911027. Available from: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/11027/htm

FERNANDEZ-ANEZ, N., et al. Current Wildland Fire Patterns and Challenges in Europe: A Synthesis of National Perspectives. Air Soil and Water Research. 2021, 14 1-19. ISSN 1178-6221. DOI 10.1177/11786221211028185. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/11786221211028185