CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Státní závěrečné zkoušky
(1.06.2021 v 13:31)

Dne 21. června 2021 od 10 hodin v B 683 se bude konat státní závěrečná zkouška posluchačů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby (obor V) a oboru Inženýrství životního prostředí (obor Z). Více informací zde.


SMODERP Line
(26.05.2021 v 13:50)

V rámci projektu TAČR, byl vyvořen online výpočetní nástroj SMODERP Line pro posouzení erozního ohrožení a návrh vhodného plošného technického opatření. Tento nástroj je v souladu s certifikovanou metodikou "Ochrana umělých svahů před erozí a stabilizace povrchové vrstvy", která vznikla v rámci řešení tohto projektu a byla certifikována Ministerstvem dopravy.


News and Events
(29.06.2021 v 11:44)

Nučice catchment on EGU blog, link HERE.

 

We used high-precision imaging technology to investigate the effect of raindrop impact on splash erosion: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/esp.5087 

We keep installing minitoring equipment to study the water fluxes in the landscape. This time with focus on evapotranspiration.

New manuscript on the Nucice catchment is out https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/hyp.14042


Calendar
(26.05.2021 v 14:06)

Transport of water, suspended solids and heat in engineered soils of urban green infrastructure

Code: GA17-21011S
Principal Investigator: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Co-operation:
ČVUT v Praze - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Start: 2017-01-01
End: 2019-12-31
Research focus: Project main objective is to elucidate the complex dynamics of water, heat and particle fluxes in engineered soils affected by early stages of pedogenesis. Technical and scientific disciplines dealing with transport processes in the urban green infrastructures will benefit from project outcomes.

Research team members at the departement:

Research team:

UCEEB, CTU in Prague
 • Vlaďka Jelínková
 • Jitka Hanzlíková
 • Michal Sněhota
 • Jan Šácha
Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague
 • Vojtěch Bareš
 • Michal Dohnal
 • Jaromír Dušek
 • Lubomír Kopecký
 • Tomáš Princ
 • Martina Sobotková
 • David Stránský
 • Tomáš Vogel
 • Jana Votrubová

Abstract

Engineered soils play important role in urban hydrology e.g. in functioning of green roofs and stormwater bioretention beds. Water infiltration, colloid transport and heat transport are affected by changes of pore system geometry particularly due to development of macropores and by clogging by particles. The rate of pedogenesis is often faster than in natural soils due to higher load of particles as well as by extreme water regime. In the proposed project we will describe the temporal changes of hydraulic properties of engineered soil of typical bioretention bed and green roof by running the field scale experiments. The aim is to elucidate hydraulic properties changes by studying the structural changes of soils at microscale by invasive and noninvasive methods. The approaches recently developed for modeling of fluxes of water, contaminants and heat fluxes in soil-plant-atmosphere continuum in natural setting will be extended to engineered soils.