CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Adaptace urbanizovaných území na přívalové povodně a sucho

Principal Investigator: VUV
Department's Principal Investigator: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Co-operation:
Spolupracující organizace 1 (hlavní řešitel za organizaci 1)
Spolupracující organizace 2 (hlavní řešitel za organizaci 2)
Spolupracující organizace 3 (hlavní řešitel za organizaci 3)
Spolupracující organizace 4 (hlavní řešitel za organizaci 4)
Start: 2023-05-01
End: 2026-03-31
Research focus: Cílem je vytvořit řady návrhových srážek s ohledem na očekávanou změnu klimatu, které jsou nezbytným podkladem pro návrh a posouzení adaptačních opatření snižujících dopady srážkových extrémů v urbanizovaných územích. Pro zpracování budou využita staniční a radarová data srážek z předchozích i současných projektů a aktuální simulace klimatických modelů v subdenním kroku. Bude vytvořena metodika k zadržení odtoku z přívalových srážek přesahujícího kapacitu systémů modrozelené infrastruktury a ochraně urbanizovaného území před zaplavením. Z odvozených srážkových dat bude kvantifikována vodní bilance na pilotních lokalitách a posouzena možnost využití objemu vody z přívalových srážek v obdobích sucha. Urbanizovaná území budou kategorizována z hlediska rizika přítoku extravilánových vod.

Research team members at the departement:

Další řešitelé:

Organizace 1
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele
Organizace 2
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele
Organizace 3
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele
Organizace 4
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele
 • Jméno řešitele

Metodika/popis/... projektu

text

Výsledky projektu

text