CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(16.06.2020 v 16:41)

Calendar
(22.07.2020 v 10:16)

Hydrologie, GIS a životní prostředí

Program konference a podrobnosti budou upřesněny po 30. 9. 2020 (termín odevzdání abstraktů). Aktuality sledujte na stránkách.

Cílem konference je vzájemné seznámení účastníků s aktuálně řešenými projekty a vědeckými aktivitami, na kterých se podílí mladí vědci ve spojitosti s problematikou hydrologie, geografických informačních systémů (GIS) a životního prostředí. Na konferenci bude poskytnut prostor pro prezentace výsledků dosažených v probíhajících projektech a obsahu témat doktorského studia a zpracovávaných disertačních prací.
Část programu bude věnována možné společné vědecké spolupráci účastníků a vzájemnému propojení a obohacení jednotlivých činností. Příspěvky budou prezentovány ústní formou, nebo jako postery s krátkou prezentací.
Součástí konference bude také odborná exkurze. Plánována je návštěva úpravny vody Desná - Souš a experimentálních objektů ČHMÚ v okolí přehrady Desná (Protržená přehrada).


Hydrologie, GIS a životní prostředí 2020

Termín konference: 22. 10. - 23. 10. 2020 Horní Polubný (Turnovská chata)

Termín pro přihlášení: do 30. 8. 2020 - vyplněním tohoto formuláře

Termín podání abstraktů: 30. 9. 2020

Dotazy zasílejte na email marketa.bacova(at)fsv.cvut cz


Sborníky z předchozích ročníků konference jsou ke stažení zde: