CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(7.01.2020 v 16:29)

Calendar
(7.01.2020 v 16:30)

Hydrologie, GIS a životní prostředí

Cílem konference je seznámení účastníků s projekty a vědeckými aktivitami řešenými mladými vědci ve spojitosti s problematikou vodního hospodářství, eroze, hydrologie, geografických informačních systémů (GIS), a to především z pracovišť aktivně využívajících tyto nástroje. Zejména se jedná o studenty doktorských oborů Vodních staveb, Životního prostředí, Geografie, ale i další odborníky na tuto problematiku. Hlavní okruhy konference odpovídají širokému záběru vědních činností spadajících do problematiky vodního hospodářství, GIS a aplikaci příslušných nástrojů v oboru ochrany životního prostředí.

Součástí konference bude také odborná exkurze.


Hydrologie, GIS a životní prostředí 2019

Termín konference: 30. – 31. 5. 2019, Kostelec nad Černými lesy (ŠLP ČZU)

Termín přihlášek: 10. 4. 2019

Termín podání abstraktů: 3. 5. 2019

Program konference.

Dotazy zasílejte na email marketa.bacova(at)fsv.cvut cz


Sborníky z předchozích ročníků konference jsou ke stažení zde: