CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(16.06.2020 v 16:41)

Calendar
(22.07.2020 v 10:16)

CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation
Thakurova 7, 166 29 Praha 6
Tel.: (+420)224354740, Fax: (+420)233337005
E-mail: k143@fsv.cvut.cz