CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


News and Events
(16.06.2020 v 16:41)

Calendar
(22.07.2020 v 10:16)

Bacherol programme (in Czech)

  Geodézie a kartografie (BC)

   Building structure

   Stavitelství

    Master programme (in Czech)

     Architektura a stavitelství

     Budovy a prostředí

     Buildings and Environment

     Geodézie a kartografie

     Stavební inženýrství

      Courses for international students / Optional courses