CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Department news
(19.03.2024 v 23:28)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Calendar
(19.03.2024 v 23:44)

Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Ing. Adam Babuljak

Function: Doctoral student
Room:B670
Phone:22435 4593
E-mail:adam.babuljak
Activity:Hydrologické modelování, srážkoodtokové a retenční procesy v krajině

Courses:

Projects: