CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


Calendar
(25.08.2023 v 13:13)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

From 2010 -  Assisant profesor, CTU in Prague

  • Education and leading of students
  • Team leader of rainfall simulation group
  • 2015 – 2017 Leader od project MZE QJ1520265

2008 - 2009 - Civilian Expert, Czech Provincial Reconstruction Team, Logar, Afganistan

  • Development of water management strategy
  • Cooperation with Afghan government
  • Communication of the projects with Logar province government
  • Identification new projects
  • Control of project progress