CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Martin Dočkal

Kdo jsem

-  absolvent ČVUT v Praze, oboru IŽP

-  dlouholetý aktivní člen akademické obce, akademického senátu FSv

-  sportovec a milující táta 2 dětí, které abolvovaly univerzitní školku

Čím se zabývám na pracovišti

-  výzkum a zejména praktické aplikace v oblasti odpadů, rekultivací, klimatické změny a  krajinného inženýrství

-  jako studentský OMBUDSMAN tu jsem, aby se studentům dostalo toho, co od školy potřebují

-  rád řeším veškeré se školou související akce - studenti-škole, škola-studentům, studenti sobě...

-  v senátu i na fakultě řeším pedagogické věci (anketu studia, Strategii pedagogiky...) 

Čím se zabývám mimo pracoviště

-  dnes je na prvním místě rodina - žena, dvě děti...

-  ve volném čase sport, cestování, aktivní odpočinek - pod stanem, na kole, na lyžích, na vodě...

- "jednou skaut, navždy skaut"!