CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Naši odborníci v médiích
(4.08.2022 v 10:45)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Kalendář akcí
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

Martin Dočkal

Kdo jsem

-  absolvent ČVUT v Praze, oboru IŽP

-  dlouholetý aktivní člen akademické obce, akademického senátu FSv

-  sportovec a milující táta 2 dětí, které abolvovaly univerzitní školku

Čím se zabývám na pracovišti

-  výzkum a zejména praktické aplikace v oblasti odpadů, rekultivací, klimatické změny a  krajinného inženýrství

-  jako studentský OMBUDSMAN tu jsem, aby se studentům dostalo toho, co od školy potřebují

-  rád řeším veškeré se školou související akce - studenti-škole, škola-studentům, studenti sobě...

-  v senátu i na fakultě řeším pedagogické věci (anketu studia, Strategii pedagogiky...) 

Čím se zabývám mimo pracoviště

-  dnes je na prvním místě rodina - žena, dvě děti...

-  ve volném čase sport, cestování, aktivní odpočinek - pod stanem, na kole, na lyžích, na vodě...

- "jednou skaut, navždy skaut"!