CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Modelování povrchových procesů

Code: 143YMPP
Year: 5
Obligation: Compulsory optional
Credits: 6
Assessment: Exam
Semester: Summer
Responsible lecturer: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Description: Cíle předmětu je osvojení základních dovedností s prostředky GIS, které představují nástroje pro práci s hydrologickými modely, zejména pak přípravu vstupů a základní analýzy (využití v PEO, PPO, případové studie, aj.). V rámci předmětu budou představeny modely a metody určené k simulaci povrchových procesů, na cvičeních pak budou modely a metody prakticky aplikovány.

Lecturers:

MENU:

  Syllabus

  Introduction

  Hydrological balance and the formation of surface runoff

  Processes influencing the formation of surface runoff

  Impacts of surface runoff (on-site and offsite)

  Empirical models and physically based models I

  Empirical models and physically based models II

  Input data for modelling processes in small catchments

  Precipitation data

  Initial condition and implications for the hydrological response in small catchments

  Options for monitoring and monitoring surface processes

  Seasonal cycle of agriculture and implications for R-R

  Long-term balance models