CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

ČVUT v Praze - Fakulta stavební
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství


Kalendář akcí
(21.05.2024 v 20:23)

Workshop
Globální environmentální výzvy v kompetencích stavebního inženýra - voda, krajina, energie 
(4. - 5. 10. 2024) REGISTRACE


Novinky katedry
(30.04.2024 v 19:53)

Pro předmět "Protierozní ochrana" je k dispozici nové video:

Vodní eroze

xxx

 


Naši odborníci v médiích
(19.03.2024 v 23:40)

Členové naší katedry se mnohokrát objevili v médiích s vyjádřeními k aktuálním problémům české krajiny a zemědělství.

Rozhovory nalezenete zde.


Pracovní příležitosti
(25.03.2024 v 21:20)

Odborný pracovník výzkumu VÚMOP

Brigáda - správa toků

Modelování povrchových procesů

Kód předmětu: 143YMPP
Ročník: 5
Míra povinnosti: Povinně volitelný
Kredity: 6
Zakončení: Zkouška
Semestr: Letní
Garant: doc. Ing. Petr Kavka, Ph.D.
Náplň předmětu: Cíle předmětu je osvojení základních dovedností s prostředky GIS, které představují nástroje pro práci s hydrologickými modely, zejména pak přípravu vstupů a základní analýzy (využití v PEO, PPO, případové studie, aj.). V rámci předmětu budou představeny modely a metody určené k simulaci povrchových procesů, na cvičeních pak budou modely a metody prakticky aplikovány.

Předmět učí:

MENU:

  Předběžný sylabus přednášek

  Úvod do problematiky

  Hydrologická bilance a vznik povrchového odtoku

  Procesy ovlivňující vznik povrchového odtoku

  Dopady povrchového odtoku

  Empirické modely a fyzikálně založené modely I

  Empirické modely a fyzikálně založené modely II

  Vstupní data pro modelování procesů v malých povodích

  Problematika srážkových dat

  Počáteční stavy nasycení a dopady na hydrologickou odezvu v malých povodích

  Možnosti monitoringu a sledování povrchových procesů

  Sezonní cyklus zemědělství a dopady na S-O vztahy

  Modely dlouhodobé bilance

  Podmínky získání zápočtu a zkoušky

  Pro získání zápočtu je požadována účast na cvičeních a úspěšné odevzdání prací a úloh zadávaných během semestru.

  Zkouška bude zaměřena na teorii prezentovanou během semestru na přednáškách, případně obsaženou v doporučených zdrojích. Na zkoušku bude možné se přihlásit pouze po získání zápočtu