CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


Calendar
(3.10.2023 v 10:47)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

GISday 2023 (15.11.2023)

Modely protierozní ochrany

Code: 143PRO
Year: 5
Obligation: Obligatory
Credits: 4
Assessment: Classified credit
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Description: Theory of erosion simulation models. Models of erosion process on single slope and catchment. Complex models of runoff, erosion and transport processes. Use of models in decision-making processes and for design of system of erosion protection and erosion measures. Application of USLE2D, Atlas EROZE, WATEM/SEDEM, SMODERP, EROSION3D, WEPP.

Lecturers:

Podklady ke stažení

LS converter software

Data pro cvičení 8 - VN, toky, cesty pro LU

 

Odkaz na model SMODERP a vstupní data