CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Modely protierozní ochrany

Code: 143PRO
Year: 5
Obligation: Obligatory
Credits: 4
Assessment: Classified credit
Semester: Winter
Responsible lecturer: doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
Description: Theory of erosion simulation models. Models of erosion process on single slope and catchment. Complex models of runoff, erosion and transport processes. Use of models in decision-making processes and for design of system of erosion protection and erosion measures. Application of USLE2D, Atlas EROZE, WATEM/SEDEM, SMODERP, EROSION3D, WEPP.

Lecturers:

Podklady ke stažení

LS converter software

Data pro cvičení 8 - VN, toky, cesty pro LU

 

Odkaz na model SMODERP a vstupní data