CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Návrhové srážky
(22.02.2023 v 18:01)

V rámci projektu "Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích" byly aktualizovány data návrhových šestihodinových srážek. Detaily naleznete na portálu rain.fsv.cvut.cz


Our researchers in media
(4.08.2022 v 10:45)

 

Interviews here

 


Calendar
(25.08.2023 v 13:13)

Krajina a voda (24.-25.10.2023)

Hydromeliorační stavby

Code: 143XHYS
Year: 3
Obligation: Optional
Credits: 2
Assessment: Credit
Semester: Summer
Responsible lecturer: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Description: Volitelný předmět, shrnující učivo z předmětů, týkajících se krajinného inženýrství - příprava na bakalářskou závěrečnou zkoušku z oblasti hydromelioračních staveb. Předmět zahrnuje: Ochranu a organizaci povodí, malé vodní nádrže, závlahy a odvodnění, úpravy malých vodních toků a revitalizace.

Lecturers:

Podklady k předmětu:

Harmonogram přednášek

Tématický okruh:

  Hydromeliorační Stavby (V2)

  Tvorba a ochrana Krajiny (Z1)

  Vodohospodářské inženýrství (Z2)

 

 

 

Přednáška odvodňovací stavby

Přednáška - ochrana a organizace povodí

Přednáška - MVN

Přednáška závlahy - 1

Přednáška závlahy - 2

Přednáška závlahy - 3