CZ | EN
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering
The Department of Landscape Water Conservation


Calendar
(21.05.2024 v 20:23)

Department news
(30.04.2024 v 19:53)

Our researchers in media
(19.03.2024 v 23:40)

Interviews here.

 

 


Job offers
(25.03.2024 v 21:20)

Hydromeliorační stavby

Code: 143XHYS
Year: 3
Obligation: Optional
Credits: 2
Assessment: Credit
Semester: Summer
Responsible lecturer: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál,
Description: Volitelný předmět, shrnující učivo z předmětů, týkajících se krajinného inženýrství - příprava na bakalářskou závěrečnou zkoušku z oblasti hydromelioračních staveb. Předmět zahrnuje: Ochranu a organizaci povodí, malé vodní nádrže, závlahy a odvodnění, úpravy malých vodních toků a revitalizace.

Lecturers:

Podklady k předmětu:

Harmonogram přednášek

Tématický okruh:

  Hydromeliorační Stavby (V2)

  Tvorba a ochrana Krajiny (Z1)

  Vodohospodářské inženýrství (Z2)

 

 

 

Přednáška odvodňovací stavby

Přednáška - ochrana a organizace povodí

Přednáška - MVN

Přednáška závlahy - 1

Přednáška závlahy - 2

Přednáška závlahy - 3